Nyheter

   

11.04.2024

Fangst fra røykgasser med lav CO2

Et CLIMIT-støttet forskningsprosjekt har gjort fremskritt innen fangstteknologi for industrielle utslippskilder med lav CO2-konsentrasjon.

Fangst fra røykgasser med lav CO2

13.03.2024

ACT MeDORA; Mindre oksygen styrker aminet

Målet med MeDORA-prosjektet er å utvikle en mer holdbar løsning for CO2-fangst ved å kombinere aminbasert fangstteknologi med en membran som fjerner oksygenet.

ACT MeDORA; Mindre oksygen styrker aminet

17.01.2024

Forskningsrådet; CLIMIT blir enda viktigere i 2024

Vi må passe på at forskerne ikke isolerer seg i laboratoriene sine. Men heller går i dialog med industrien for å fremme gode og kostnadseffektive klimaløsninger, sier Aage Stangeland fra Norges Forskningsråd. Og tilføyer at CLIMIT har en viktig...

Forskningsrådet; CLIMIT blir enda viktigere i 2024

08.01.2024

IntoWell: Rimeligere og mer hardføre CO2-lagre

Prosjektet IntoWell skal utforske og evaluere konsepter for fremtidige CO2-injeksjonsbrønner. For å gjøre dem mer hardføre og til en lavere kostnad enn i dag.

IntoWell: Rimeligere og mer hardføre CO2-lagre

02.01.2024

Extended High Resolution: Et tydeligere bilde av bergartene i undergrunnen

XHR-teknologien gjør at seismiske data av høy kvalitet fremskaffes på en enklere måte. Samtidig reduseres det operasjonelle fotavtrykket.

Extended High Resolution: Et tydeligere bilde av bergartene i undergrunnen