Nyheter - Climit
 

Nyheter

   

25.05.2023

Cignus Instruments utvikler en ny løsning for direkte massestrømsmåling av CO₂

Eksisterende strømningsmålere tilfredsstiller ikke alle måletekniske krav for måling av CO2 i forbindelse med oppskalering av fremvoksende CCS verdikjeder.

10.05.2023

Nytt verktøy for overvåking av CO₂-lagre

For å møte klimautfordringene må vi lagre store volumer av CO2. I Nordsjøen er det en svært stor teoretisk lagringskapasitet.

04.05.2023

Ny internasjonal utlysning

Clean Energy Transition Partnership (CETP) arbeider for tiden med en ny FoU-utlysning. CCS er ett av mange temaer som prioriteres i denne utlysningen.

02.05.2023

Risiko for korrosjon "H₂S Challenges in CO₂ Pipelines”

Prosjektet (621269) ledes av DNV og fikk innvilget 4,9MNOK i støtte i oktober 2021. Prosjektet startet opp i mars 2022 med partnere Equinor, Shell, Gassco, og TotalEnergies. IFE og Wood deltar i prosjektet som underleverandører.

31.03.2023

Billigere CO₂-lagring ved gjenbruk av olje- og gassbrønner

Fangst og lagring av CO2 blir sett på som en av mange løsninger på klimautfordringene. Utfordringene er å gjøre teknologien billig nok.

23.03.2023

Kort om CLIMIT-Demo prosjektet «Technology qualification of low-pressure CO₂ ship transportation"

Som prosjektnavnet antyder, skal prosjektet gjennomføre en teknologikvalifisering av skipstransport med CO2 ved lavt trykk. Prosjektet ledes av DNV i samarbeid med følgende partnere: Equinor, Shell, TotalEnergies og Gassco.

08.03.2023

Patenteringstrender innen CO₂-fangst

Denne rapporten gir en analyse av eksisterende patentdata innen CO2-fangstteknologi og er basert på et samarbeid mellom Patentstyret (NIPO) og Gassnova.

28.02.2023

– Viktig at CLIMIT satser internasjonalt

– Internasjonalt samarbeid om forskning og teknologiutvikling på håndtering av CO2 blir enda viktigere i årene som kommer. CLIMIT-programmet gir oss mulighet til å ha en betydningsfull rolle.

22.02.2023

Rapporter fra IEAGHG i 2022

Flere IEAGHG-rapporter ble ferdigstilt i 2022; to innen CO2-lagring og to innen CO2-fangst. Du kan lese mer fra dem her.

15.02.2023

CLIMIT Award utdelt for første gang

CLIMIT Award går til forkjempere for CO2-håndtering som i en årrekke har jobbet for å nå CLIMIT sine målsetninger, og ble delt ut for første gang under CLIMIT SUMMIT 2023 som fant sted i Larvik 7. – 9. februar. Denne gang var det to vin...

13.02.2023

Utveksling av CCS-kunnskap på CLIMIT Summit

7. – 9. februar samlet nærmere 250 forskere og industripartnere fra 11 land i hele verden seg på konferansen CLIMIT SUMMIT for å utveksle kunnskap om karbonfangst og lagring (CCS).

07.02.2023

Vi er klar for årets CLIMIT SUMMIT

I overkant av 240 personer vil møtes fysisk i Larvik 7.-9. februar. Av disse vil hele 70 eksperter holde en presentasjon.

01.02.2023

– Ingen CCS-industri uten kompetanse

– Knapphet på kompetanse kan bli et hinder for bygging av en stor og levedyktig CCS-industri. Derfor er det viktig at myndighetene fortsatt tilfører ressurser til forskning og utvikling på feltet. Det sier Marianne Ryghaug som har vært medlem av p...

26.01.2023

– Nye CCS-teknologier må utvikles nær industrien

– Jeg har ingen tro på at man kan plassere dyktige forskere i et lukket rom og be dem lage teknologier til en brøkdel av kostnadene for anlegg i full skala som nå skal realiseres.

18.01.2023

– Må også gi støtte til usmarte prosjekter

– Forskning og utvikling handler om å finne ut av ting, også å ekskludere idéer som ikke har livets rett. Det innebærer at CLIMIT også må kunne støtte prosjekter som i utgangspunktet virker interessante, men som viser seg ikke så smarte likevel....

12.01.2023

– CLIMIT må få samfunnsøkonomene på banen

– Når det nå startes flere store prosjekter for karbonfangst og -lagring både hjemme og ute, må forskningen konsentreres om å ta læring fra prosessene og utvikle enda bedre og kostnadseffektive teknologier.

06.01.2023

Horisont Energi har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark

Horisont Energi planlegger å lokalisere den landbaserte CO2-terminalen for Errai karbonfangst- og lagringsprosjekt til Gismarvik i Rogaland, hvor Haugaland Næringspark har en av Norges største industriområdene.