Nyheter

   

01.12.2023

Nok et vellykket CCUS-webinar

I overkant av 60 personer deltok på det femte CCUS-webinaret som ble arrangert i forrige uke. På webinaret fikk vi høre siste nytt fra Sverige.

Nok et vellykket CCUS-webinar

28.11.2023

aCQurate: Større forutsigbarhet ved CO2-lagring

Prosjektet aCQurate utvikler metoder for kvantifisering av viktige operasjonelle parametere knyttet til CO2-lagring.

aCQurate: Større forutsigbarhet ved CO2-lagring

17.11.2023

Høster resultater av samarbeidet mellom USA og Norge

Representanter fra akademia og industri fra USA og Norge var samlet i to dager i Washington DC.

Høster resultater av samarbeidet mellom USA og Norge

15.11.2023

KNCC: Ny transport-teknologi for CO2

Prosjektet LCO2-EPs formål var å kvalifisere teknologi for fremtidens CO2-transport. KNCC har sett på sin teknologi i forbindelse med både ombygging og nybygging av skip.

KNCC: Ny transport-teknologi for CO2

30.10.2023

Vet du hva som skjer innen CCUS i Sverige?

Gassnova arrangerer den 22. november sitt femte CCUS-webinar, der kan dere høre siste nytt fra CCUS-arbeidet i Sverige.

Vet du hva som skjer innen CCUS i Sverige?

24.10.2023

Workshop og kunnskapsdeling med ACT

I begynnelsen av oktober i år holdt ACT-konsortiet en vellykket workshop i Paris.

Workshop og kunnskapsdeling med ACT

19.10.2023

Offshore teknologi brukes i nytt CO2-fangstprosjekt

CLIMIT var en tur innom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i september for å se på testriggen hvor Moreld Minox tester sin kompakte CO2-fangstteknologi.

Offshore teknologi brukes i nytt CO2-fangstprosjekt

12.10.2023

Stadig nye prosjekter i CLIMITs portefølje

CLIMIT-sekretariatet oppdaterer til stadighet sin prosjektportefølje og vi fyller på med nye prosjektomtaler.

Stadig nye prosjekter i CLIMITs portefølje

06.10.2023

SENSE: Millimeterpresisjon av CO2-lager monitorering

I SENSE-prosjektet har man sett på hvordan nye overvåkningsteknikker som kan bidra til sikrere CO2-lagring. Det er kommet fram lovende resultater som kan få internasjonal betydning.

SENSE: Millimeterpresisjon av CO2-lager monitorering

27.09.2023

CO2-adsorpsjon: med potensial for å spare kostnader og klimaet

CO2-adsorpsjon er et lovende teknologialternativ for fangst av CO2. Noen av fordelene kan være lavere energiforbruk, redusert CO2-fotavtrykk og færre kostbare investeringer.

CO2-adsorpsjon: med potensial for å spare kostnader og klimaet

21.09.2023

ACT 7: ACT Knowledge Sharing Workshops

ACT-konsortiet holder et to-dagers arrangement: 7th. ACT Knowledge Sharing Workshop, den 4. og 5. oktober 2023 i Paris. Fokuset på workshopen er å dele kunnskap, erfaringer og resultater.

ACT 7: ACT Knowledge Sharing Workshops

13.09.2023

Fangst av CO2 i en ny dimensjon

Det er ikke ofte vi i CLIMIT-programmet kan annonsere en ny doktorgrad. Ron Jacob har tatt sin innenfor ELSE-prosjektet (Elektrifisert sementproduksjon), og resultatene fra dette er relevant for sementindustrien.

Fangst av CO2 i en ny dimensjon

05.09.2023

HNET: «Live» overvåkning av CO2-lager under havbunnen

HNET-prosjektet utvikler en unik overvåkningsmetode basert på kunnskap og teknologi som allerede finnes.

HNET: «Live» overvåkning av CO2-lager under havbunnen

29.08.2023

Ultralyd sikrer at CO2-brønner holder tett

Selskapet Equanostic har utviklet ny teknologi basert på ultralyd som kan sjekke at sementeringen i CO2-brønner er tett. Dette er en viktig nyvinning når CO2 skal lagres i store volum.

Ultralyd sikrer at CO2-brønner holder tett

24.08.2023

CO2-håndtering i Øst-Europa som tema i CSLF TG møte og påfølgende workshop

CSLF TG (Carbon Sequestration Leadership Forum Technical Group) hadde møte 13.-14. juni i Warszawa.

CO2-håndtering i Øst-Europa som tema i CSLF TG møte og påfølgende workshop

15.08.2023

Oppdatering fra IEAGHG

IEAGHG ExCo hadde sitt vårmøte 17.-18. mai på Bali i Indonesia med Institute Technology Bandung (ITB) som vertskap.

Oppdatering fra IEAGHG

11.08.2023

Velkommen til den årlige CETP-konferansen

Clean Energy Transition Platform (CETP) er et nytt internasjonalt samarbeid for forskning og innovasjon innen lavkarbonenergiteknologier, inkludert CCS. Høydepunkter vises på den kommende årskonferansen 24.-25. oktober.

Velkommen til den årlige CETP-konferansen

10.08.2023

Mer effektiv CO2-fangst fra sementfabrikker

Sementfabrikker kan redusere sine CO2-utslipp betraktelig ved å ta i bruk teknologi for CO2-håndtering. Et internasjonalt FoU-prosjekt viser at såkalt oxyfuel-teknologi kan være fremtidens løsning.

Mer effektiv CO2-fangst fra sementfabrikker

29.06.2023

Returkraft tester ut membranteknologi med støtte fra CLIMIT

Nok en pilot er klar for å teste muligheter for CO2-fangst. Denne gang fra Returkrafts søppelforbrenningsanlegg i Kristiansand. Det er stor spenning til resultatene, da denne kunnskapen kan komme andre forbrenningsanlegg til nytte.

Returkraft tester ut membranteknologi med støtte fra CLIMIT

22.06.2023

Pilot-E inviterer til dialogmøte om CCS

Pilot-E inviterer aktører på CCS-feltet til et dialogmøte onsdag 28. juni.

Pilot-E inviterer til dialogmøte om CCS

16.06.2023

Oppdatert omverdensanalyse til Energi21

I 2021 gjennomførte THEMA Consulting en omverdensanalyse for Energi21. Siden den gang har det skjedd mye i verden som både har konsekvenser for funnene i omverdensanalysen og for Energi21 strategiens satsningsområder.

Oppdatert omverdensanalyse til Energi21

08.06.2023

DigiMon – digital overvåkning av CO2-lagringsprosjekter

Rimelige og fleksible overvåkningssystemer for CO2-lagring er viktig for vellykket implementering av CCS-verdikjeder.

DigiMon – digital overvåkning av CO2-lagringsprosjekter

25.05.2023

Cignus Instruments utvikler en ny løsning for direkte massestrømsmåling av CO2

Eksisterende strømningsmålere tilfredsstiller ikke alle måletekniske krav for måling av CO2 i forbindelse med oppskalering av fremvoksende CCS verdikjeder.

Cignus Instruments utvikler en ny løsning for direkte massestrømsmåling av CO2

10.05.2023

Nytt verktøy for overvåking av CO2-lagre

For å møte klimautfordringene må vi lagre store volumer av CO2. I Nordsjøen er det en svært stor teoretisk lagringskapasitet.

Nytt verktøy for overvåking av CO2-lagre

04.05.2023

Ny internasjonal utlysning

Clean Energy Transition Partnership (CETP) arbeider for tiden med en ny FoU-utlysning. CCS er ett av mange temaer som prioriteres i denne utlysningen.

Ny internasjonal utlysning

02.05.2023

Risiko for korrosjon "H2S Challenges in CO2 Pipelines”

Prosjektet (621269) ledes av DNV og fikk innvilget 4,9MNOK i støtte i oktober 2021. Prosjektet startet opp i mars 2022 med partnere Equinor, Shell, Gassco, og TotalEnergies. IFE og Wood deltar i prosjektet som underleverandører.

Risiko for korrosjon "H2S Challenges in CO2 Pipelines”

31.03.2023

Billigere CO2-lagring ved gjenbruk av olje- og gassbrønner

Fangst og lagring av CO2 blir sett på som en av mange løsninger på klimautfordringene. Utfordringene er å gjøre teknologien billig nok.

Billigere CO2-lagring ved gjenbruk av olje- og gassbrønner

23.03.2023

Kort om CLIMIT-Demo prosjektet «Technology qualification of low-pressure CO2 ship transportation"

Som prosjektnavnet antyder, skal prosjektet gjennomføre en teknologikvalifisering av skipstransport med CO2 ved lavt trykk. Prosjektet ledes av DNV i samarbeid med følgende partnere: Equinor, Shell, TotalEnergies og Gassco.

Kort om CLIMIT-Demo prosjektet «Technology qualification of low-pressure CO2 ship transportation"

08.03.2023

Patenteringstrender innen CO2-fangst

Denne rapporten gir en analyse av eksisterende patentdata innen CO2-fangstteknologi og er basert på et samarbeid mellom Patentstyret (NIPO) og Gassnova.

Patenteringstrender innen CO2-fangst

28.02.2023

– Viktig at CLIMIT satser internasjonalt

– Internasjonalt samarbeid om forskning og teknologiutvikling på håndtering av CO2 blir enda viktigere i årene som kommer. CLIMIT-programmet gir oss mulighet til å ha en betydningsfull rolle.

– Viktig at CLIMIT satser internasjonalt

22.02.2023

Rapporter fra IEAGHG i 2022

Flere IEAGHG-rapporter ble ferdigstilt i 2022; to innen CO2-lagring og to innen CO2-fangst. Du kan lese mer fra dem her.

Rapporter fra IEAGHG i 2022

15.02.2023

CLIMIT Award utdelt for første gang

CLIMIT Award går til forkjempere for CO2-håndtering som i en årrekke har jobbet for å nå CLIMIT sine målsetninger, og ble delt ut for første gang under CLIMIT SUMMIT 2023 som fant sted i Larvik 7. – 9. februar. Denne gang var det to vin...

CLIMIT Award utdelt for første gang

13.02.2023

Utveksling av CCS-kunnskap på CLIMIT Summit

7. – 9. februar samlet nærmere 250 forskere og industripartnere fra 11 land i hele verden seg på konferansen CLIMIT SUMMIT for å utveksle kunnskap om karbonfangst og lagring (CCS).

Utveksling av CCS-kunnskap på CLIMIT Summit

07.02.2023

Vi er klar for årets CLIMIT SUMMIT

I overkant av 240 personer vil møtes fysisk i Larvik 7.-9. februar. Av disse vil hele 70 eksperter holde en presentasjon.

Vi er klar for årets CLIMIT SUMMIT

01.02.2023

– Ingen CCS-industri uten kompetanse

– Knapphet på kompetanse kan bli et hinder for bygging av en stor og levedyktig CCS-industri. Derfor er det viktig at myndighetene fortsatt tilfører ressurser til forskning og utvikling på feltet. Det sier Marianne Ryghaug som har vært medlem av p...

– Ingen CCS-industri uten kompetanse

26.01.2023

– Nye CCS-teknologier må utvikles nær industrien

– Jeg har ingen tro på at man kan plassere dyktige forskere i et lukket rom og be dem lage teknologier til en brøkdel av kostnadene for anlegg i full skala som nå skal realiseres.

– Nye CCS-teknologier må utvikles nær industrien

18.01.2023

– Må også gi støtte til usmarte prosjekter

– Forskning og utvikling handler om å finne ut av ting, også å ekskludere idéer som ikke har livets rett. Det innebærer at CLIMIT også må kunne støtte prosjekter som i utgangspunktet virker interessante, men som viser seg ikke så smarte likevel....

– Må også gi støtte til usmarte prosjekter

12.01.2023

– CLIMIT må få samfunnsøkonomene på banen

– Når det nå startes flere store prosjekter for karbonfangst og -lagring både hjemme og ute, må forskningen konsentreres om å ta læring fra prosessene og utvikle enda bedre og kostnadseffektive teknologier.

– CLIMIT må få samfunnsøkonomene på banen

06.01.2023

Horisont Energi har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark

Horisont Energi planlegger å lokalisere den landbaserte CO2-terminalen for Errai karbonfangst- og lagringsprosjekt til Gismarvik i Rogaland, hvor Haugaland Næringspark har en av Norges største industriområdene.

Horisont Energi har inngått en opsjonsavtale med Haugaland Næringspark