Nyheter

   

01.04.2020

Webinarer om utlysninger

Forskningsrådet setter opp tre webinar i april for å informere om kommende CCS-utlysninger for både CLIMIT-programmet og ACT-samarbeidet.

26.03.2020

Vil fange CO2 ved hjelp av nanoteknologi og strøm

En nylig patentert nano-teknologi gir håp om mer effektiv og rimelig CO2-fangst fra biogassanlegg og industrianlegg i fremtiden

05.02.2020

Naturen selv sørger for trygg CO2-lagring

Universitetet i Oslo har i det CLIMIT-finansierte prosjektet UPSLOPE studert lagring av CO2 i hellende reservoarer, og konkludert med at naturen selv sørger for trygg lagring.

04.02.2020

En åpen, digital plattform for deling av CO2-data lansert

CO2 DataShare lanserer en nettbasert, digital plattform for deling av referanse-datasett fra banebrytende CO2-lagringsprosjekter. Dette kan bidra til enda mer kostnadseffektiv og sikker teknologi for lagring av CO2.

30.01.2020

Forbedret miljøkunnskap om aminbasert CO2-fangst

Et CLIMIT-støttet prosjekt på utvikling av viktig kunnskap om aminers reaksjon i atmosfæren, har fordoblet den atmosfærekjemiske kunnskapsbasen på feltet.

15.01.2020

TU omtaler CLIMIT-støttet prosjekt om CO2-lagring

– Vi vil vise folk at CO2-lagring ikke er farlig. Det finnes naturlige jordskjelv i dette området, samtidig som trykket fra injiseringen teoretisk sett kan stimulere seismisitet. Da må vi kunne skille de to fra hverandre, sier Phili...

09.01.2020

Utvikler modeller for rimeligere CO2-lagring

I et CLIMIT-støttet prosjekt  utvikler NORCE nye modeller for CO2-lagring som kan gi kostnadsbesparelser.

09.01.2020

CO2-lagring kan kombineres med økt oljeproduksjon

Et internasjonalt CLIMIT-støttet forskningssamarbeid ledet av Universitetet i Bergen har gitt spennende resultater om CO2-lagring kombinert med økt oljeproduksjon.