Nyheter

   

30.06.2020

Ny sement som tåler CO₂

For å sikre at et CO2-lagre holder tett trengs det sement som tåler CO2. Forskere fra det lille selskapet ReStone har funnet løsningen. De har utviklet en ny type sement som tåler CO2 langt bedre en tradisjonel...

24.06.2020

Et renere raffineri

Preem har ambisjoner om å fange CO2 fra sine to raffinerier på den svenske vestkysten. Forsøk med et testanlegg fra Aker Solutions skal gi selskapet viktig driftserfaring med karbonfangst-teknologi.

05.06.2020

Ny ACT-utlysning for transnasjonal CCS-forskning

Den nye ACT-utlysningen inviterer til transnasjonale forsknings-forslag  som adresserer de teknologiske, miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringene som må løses for å få fart på CCUS.

02.06.2020

En pådriver for karbonfangst og lagring

CLIMIT har spilt en sentral rolle i utviklingen av de mest dynamiske forskningsmiljøene innen CCS-teknologi i internasjonal sammenheng. Nært samspill med industrien er en viktig årsak.

19.05.2020

Nye rapporter fra IEAGHG

IEAGHG har publisert tre lagrings-rapporter, samt oppsummering fra hydrogen workshop og IEAGHG ExCo-møte.

13.05.2020

CLIMIT-prosjektene driver CCS-utviklingen fremover

CLIMITs Årsmelding for 2019 presenterer en håndfull av de mange prosjekter programmet finansierer. Dette gir et bilde på noen av resultatene som skapes gjennom CLIMIT.

17.04.2020

Kostnadseffektive løsninger for prosessindustrien

Det CLIMIT-støttede prosjektet CO2stCap som nylig ble ferdigstilt, konkluderer med at delvis CO2-fangst har potensiale til å gi avgjørende kostnadsbesparelser for CO2-håndtering i industrien.

01.04.2020

Webinarer om utlysninger

Forskningsrådet setter opp tre webinar i april for å informere om kommende CCS-utlysninger for både CLIMIT-programmet og ACT-samarbeidet.

26.03.2020

Vil fange CO2 ved hjelp av nanoteknologi og strøm

En nylig patentert nano-teknologi gir håp om mer effektiv og rimelig CO2-fangst fra biogassanlegg og industrianlegg i fremtiden

05.02.2020

Naturen selv sørger for trygg CO2-lagring

Universitetet i Oslo har i det CLIMIT-finansierte prosjektet UPSLOPE studert lagring av CO2 i hellende reservoarer, og konkludert med at naturen selv sørger for trygg lagring.

04.02.2020

En åpen, digital plattform for deling av CO2-data lansert

CO2 DataShare lanserer en nettbasert, digital plattform for deling av referanse-datasett fra banebrytende CO2-lagringsprosjekter. Dette kan bidra til enda mer kostnadseffektiv og sikker teknologi for lagring av CO2.

30.01.2020

Forbedret miljøkunnskap om aminbasert CO2-fangst

Et CLIMIT-støttet prosjekt på utvikling av viktig kunnskap om aminers reaksjon i atmosfæren, har fordoblet den atmosfærekjemiske kunnskapsbasen på feltet.

15.01.2020

TU omtaler CLIMIT-støttet prosjekt om CO2-lagring

– Vi vil vise folk at CO2-lagring ikke er farlig. Det finnes naturlige jordskjelv i dette området, samtidig som trykket fra injiseringen teoretisk sett kan stimulere seismisitet. Da må vi kunne skille de to fra hverandre, sier Phili...

09.01.2020

Utvikler modeller for rimeligere CO2-lagring

I et CLIMIT-støttet prosjekt  utvikler NORCE nye modeller for CO2-lagring som kan gi kostnadsbesparelser.

09.01.2020

CO2-lagring kan kombineres med økt oljeproduksjon

Et internasjonalt CLIMIT-støttet forskningssamarbeid ledet av Universitetet i Bergen har gitt spennende resultater om CO2-lagring kombinert med økt oljeproduksjon.