Nyheter

24.06.2024

CO2LOS IV; Optimalisering av CO2-transporten

CO2LOS IV har som mål å optimalisere logistikken for maritim CO2-transport og redusere kostnadene. Flere store partnere som Equinor, TotalEnergies og Gassco har vært involvert fra starten, og interessen for prosjektet er stor...

CO2LOS IV; Optimalisering av CO2-transporten

14.06.2024

CO2-transport; norsk kompetanse setter grenseverdier for urenheter

KDC-IV er en videreføring av tidligere prosjekter der hensikten er å skape eksperimentelle data, kunnskap og verktøy for å sette grenseverdier for urenheter i CO-transportsystemer.

CO2-transport; norsk kompetanse setter grenseverdier for urenheter

04.06.2024

Lavtrykk CO2; Større transportvolumer og økt kapasitet

For å møte økt etterspørsel etter transport av CO2 for CCS-formål, er det forventet at utviklingen går mot større skip og større transportvolumer.

Lavtrykk CO2; Større transportvolumer og økt kapasitet

30.05.2024

Kompakt CO2-fangst; Absorber uten store plasskrav

Minox Technology AS har utviklet en kompakt aminbasert CO2-absorber til bruk der plasshensyn er viktig.

Kompakt CO2-fangst; Absorber uten store plasskrav

06.05.2024

CCS og CO2-EOR; Norge bidrar til nye standarder

Et CLIMIT-støttet prosjekt skal bidra med leveranser til ISO TC265, der formålet er å utforme internasjonale standarder og tekniske rapporter for CCS og CO2-EOR.

CCS og CO2-EOR; Norge bidrar til nye standarder

29.04.2024

Foreslår «Nasjonal transportplan» for CO2

I fasen mellom CO2-fangst og lagring vil det være behov for et infrastrukturnettverk, der transport av CO2 planlegges og samkjøres på nasjonalt plan. CLIMIT gir 200 000 kroner til et idéstudium i regi av SINTEF Industri og SI...

Foreslår «Nasjonal transportplan» for CO2

11.04.2024

Fangst fra røykgasser med lav CO2

Et CLIMIT-støttet forskningsprosjekt har gjort fremskritt innen fangstteknologi for industrielle utslippskilder med lav CO2-konsentrasjon.

Fangst fra røykgasser med lav CO2

13.03.2024

ACT MeDORA; Mindre oksygen styrker aminet

Målet med MeDORA-prosjektet er å utvikle en mer holdbar løsning for CO2-fangst ved å kombinere aminbasert fangstteknologi med en membran som fjerner oksygenet.

ACT MeDORA; Mindre oksygen styrker aminet

17.01.2024

Forskningsrådet; CLIMIT blir enda viktigere i 2024

Vi må passe på at forskerne ikke isolerer seg i laboratoriene sine. Men heller går i dialog med industrien for å fremme gode og kostnadseffektive klimaløsninger, sier Aage Stangeland fra Norges Forskningsråd. Og tilføyer at CLIMIT har en viktig...

Forskningsrådet; CLIMIT blir enda viktigere i 2024

08.01.2024

IntoWell: Rimeligere og mer hardføre CO2-lagre

Prosjektet IntoWell skal utforske og evaluere konsepter for fremtidige CO2-injeksjonsbrønner. For å gjøre dem mer hardføre og til en lavere kostnad enn i dag.

IntoWell: Rimeligere og mer hardføre CO2-lagre

02.01.2024

Extended High Resolution: Et tydeligere bilde av bergartene i undergrunnen

XHR-teknologien gjør at seismiske data av høy kvalitet fremskaffes på en enklere måte. Samtidig reduseres det operasjonelle fotavtrykket.

Extended High Resolution: Et tydeligere bilde av bergartene i undergrunnen