Climit

Programmet er rettet mot industri, forskningsinstitutter, universiteter og høyskole. Ofte i samarbeid med internasjonale selskaper og forskningsinstitusjoner for fremme velfungerende og kostnadseffektive klimaløsninger.
Møter i programstyret
Programstyret gir tilsagn om tilskudd etter innstilling fra Gassnova og Norges forskningsråd.
15Oktober
03Desember

Kommende konferanser

CLIMIT-Demos aktive prosjekter

71 CLIMIT (aktive)
105 Tekniske partnere
71 Prosjekter
105 Tekniske partnere
22 Land involvert
339 CLIMIT-finansiering (MNOK)
185 Finansielle partnere

NYHETER

VIDEOER

Nemo Maritime (CLIMIT-FoU) – CO2-injeksjon direkte fra skip
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longships Sails on: Celsio
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on: Brevik CCS
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on: Northern Lights