Støtteordninger

CLIMIT-programmet gir økonomisk støtte til utvikling av CCS-teknologier. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd.

CLIMIT Demo

Støtte til utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier.
  • Åpen utlysning, søknader behandles fortløpende

CLIMIT-FoU

Støtte til FoU-prosjekter innen CCS-teknologier.
  • Klikk for å lese mer på Forskningsrådets side

Idéstudieordningen 2021

  • Søk om midler inntil 200 000 NOK
  • Søknader behandles fortløpende

ACT – akselererer CCS-teknologi

  • 14 land og regioner samarbeider i ACT med ambisjon om å finansiere FoU-innovasjoner i verdensklasse som kan føre til sikker og kostnadseffektiv CCS-teknologi
  • Forskningsrådet og Gassnova er norske partnere i ACT

Styrende dokumenter

  • Nyttig informasjon for deg som søker