Støtteordninger

Støtteordninger

CLIMIT-programmet gir økonomisk støtte til utvikling av CCS-teknologier. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd.

CLIMIT-FoU

Støtte til FoU-prosjekter innen CCS-teknologier.
  • Klikk for å lese mer på Forskningsrådets side

CLIMIT-Demo

Støtte til utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier.
  • Åpen utlysning, søknader behandles fortløpende

Idéstudieordningen

CLIMIT-Demo
  • Søk om midler inntil 200 000 NOK
  • Søknader behandles fortløpende

Søke støtte fra CLIMIT-Demo?

  • Gassnova yter tilskudd til tiltak basert på en vurdering av tiltakets art, søker, støttebehov og hvor godt tiltaket kan bidra til at tilskuddsordningen oppnår sine mål.

Styrende dokumenter

  • Nyttig informasjon for deg som søker

Habilitet og tillit

  • Gassnova og Forskningsrådet har detaljerte bestemmelser om habilitet og tillit og faste prosedyrer for behandling av habilitets- og klagespørsmål.