Habilitet og tillit

Habilitet og tillit

Gassnova og Forskningsrådet har detaljerte bestemmelser om habilitet og tillit og faste prosedyrer for behandling av habilitets- og klagespørsmål.

CLIMIT-Demo

Gjennom ansvaret for CLIMIT-Demo forvalter Gassnova offentlige midler på vegne av staten. Det er viktig at tildeling av midler er saklig begrunnet og at søkernes rettsikkerhet blir ivaretatt.

CLIMIT-FoU

Forskningsrådet har detaljerte bestemmelser om habilitet og tillit og faste prosedyrer for behandling av habilitets- og klagespørsmål.