CLIMITs prosjektdatabase

Nedenfor finner du et smultringdiagram som viser forpliktet støtte fordelt på ulike fagområder for henholdsvis CLIMIT-FoU og CLIMIT-Demo. Videre på siden finner du oversikt over CLIMITs prosjektportefølje.

CLIMIT-FoU

Forpliktet støtte
Cross cutting
Transport
Fangst
Undergrunn
49 prosjekter (2024) CLIMIT-FoU
329 MNOK CLIMIT-finansiering

CLIMIT-Demo

Forpliktet støtte
Hel CCS-kjede
Cross cutting
Sluttbruker
Transport
Undergrunn
Fangst
71 prosjekter (2024) CLIMIT-Demo
339 MNOK CLIMIT-finansiering
Prosjektene til CLIMIT-FoU er beskrevet på Forskningsrådets hjemmeside. Vis CLIMIT-FoUs prosjekter

Prosjektene til CLIMIT-Demo

Vis søk