Prosjektene til CLIMIT-FoU er beskrevet på Forskningsrådets hjemmeside

Vis CLIMIT-FoUs prosjekter

Prosjekter157 prosjekter


621119 • Vurdering av potensial, muligheter og barrierer for CCS fra biogassproduksjon i Norge

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

0,301 mill. kr


620208 • Conversion of natural gas to hydrogen and compressed CO2 using protonic membrane reformer technology — PROTONIC Phase II

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

31,6 mill. kr


620106 • Elkem CCS

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

5,91 mill. kr


620081 • Offshore CCS på Draugen feltet

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2021

2,94 mill. kr


620066 • Effektiv CO2-fangst fra foredlet avfallsbrensel ved bruk av CLC-teknologi ("CLC-SRF")

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

3,75 mill. kr


620067 • Stella Maris

CLIMIT-Demo • Transport • 2021

8,08 mill. kr


620073 • HPC simulation software for the gigatonne storage challenge

CLIMIT-Demo • Lager • 2020

12 mill. kr


620068 • Offshore CCS

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2021

3,86 mill. kr


620094 • Studie av logistikkløsninger for CO2 fra fangstanlegg hos Returkraft til skip for videre transport til permanent lagring

CLIMIT-Demo • Transport • 2021

7,48 mill. kr


620054 • Extending CO2 Transport Solution (ECOTS)

CLIMIT-Demo • Transport • 2021

15 mill. kr


619223 • CO2 reduksjon ved raffineriet på Slagentangen - idestudie

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2021

619191 • Benchmarking VE simulation methods against seismic history at Sleipner

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619197 • Åpne og reproduserbare simuleringer av CO2 injeksjon på Sleipner

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619205 • Improved non-equilibrium Darcy-Buckingham model for CO2 storage (NEQUIMOD) - for calibration and prediction of the Utsira CO2 plume

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

0,300 mill. kr


619210 • Rapid Optimization for Multilayer History-Matching of the CO2 Plume on the 2019 Sleipner Benchmark Model

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619203 • EydeCO2Tek – (Etablering av samarbeid med teknologileverandører til CO2-fangst piloter ved medlemsbedrifter i Eyde-Klyngen)

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2021

1 mill. kr


619181 • DAS/DSS/DTS data innsamling ved Svelvik CO2 Field Lab

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619167 • Char II

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

12,6 mill. kr


619168 • Demonstration of optimized baseline seismic monitoring network for the Horda Platform region (H-Net project)

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

4,95 mill. kr


619155 • SENSE; Assuring integrity of CO2 storage sites through ground surface monitoring

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

12,3 mill. kr


619153 • DigiMon; Digital Monitoring of CO2 Storage Projects

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

15,4 mill. kr


619154 • LAUNCH - Lowering absorption process uncertainty, risks and costs by predicting and controlling amine degradation

CLIMIT-Demo • Fangst • 2019

16,5 mill. kr


619125 • SWAP – Strategic Well Acquisition Project

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

26,71 mill. kr


619092 • Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra Fase 1

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2021

7,89 mill. kr


618181 • CO2 Logistics by Ship II (CO2LOS)

CLIMIT-Demo • Transport • 2021

14,24 mill. kr


618243 • ZEROC

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2019

14,8 mill. kr


618233 • Monitoring of CO2 plume expansion by combining active and passive seismic data – phase II

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

12,4 mill. kr


618158 • IMPRESS - Pilot scale demonstration of high pressure stripping in a Mixed Salt based absorption process for CO2 capture

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

7,57 mill. kr


618176 • Swiss Norwegian Post-Mortem Analysis of Mont Terri CCS well

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

3,2 mill. kr


618191 • Protonic membrane reformer technology for conversion of natural gas to hydrogen and CO2

CLIMIT-Demo • Fangst • 2018

39 mill. kr


618219 • Basin and Petroleum System Modelling Relevance for CCS

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

0,200 mill. kr


618157 • Teknoøkonomisk mulighetsstudie av gjennomføring av karbonfangst fra store utslippskilder ved Preemraff Lysekil (PREEM CCS)

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2018

28 mill. kr


618069 • CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2 -Foam for Mobility Control in CCUS

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

8 mill. kr


617322 • Kvalifisering av membraner for bulkseparasjon av CO2 for havbunnsprosessering av brønnstrøm fra CO2-flømmet oljefelt

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

35,82 mill. kr


618052 • CO2 Flow Assurance for Cost-effective Transport (CO2FACT)

CLIMIT-Demo • Transport • 2021

17,8 mill. kr


617356 • Pilot scale Demonstration of a New Generation Transformational Solvent technology for CO2 Capture from Power Plants and Industrial processes (“CAPSIN”)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2018

4,91 mill. kr


618015 • Smeaheia Natural Seismicity Network (SNS-Net): preparing for containment verification

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

4 mill. kr


618047 • CO2-Hub Nordland

CLIMIT-Demo • Sluttbruker • 2018

9,8 mill. kr


618046 • CO2 case Eyde

CLIMIT-Demo • Fangst • 2018

1,04 mill. kr


618033 • ZEPNWT TWG ToR Collaboration across the CCS chain, risk and liability

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

0,282 mill. kr


617334 • Acoustic and Chemical Technologies for offshore geological carbon storage (ACT4STORAGE )

CLIMIT-Demo • Lager • 2018

7 mill. kr


618036 • CCS klynga på Øra

CLIMIT-Demo • Fangst • 2018

0,420 mill. kr


617355 • Stress corrosion cracking of carbon steel in amine service

CLIMIT-Demo • Fangst • 2018

1,51 mill. kr


617357 • Moving Bed Carbonate Looping Fase II

CLIMIT-Demo • Fangst • 2018

15,7 mill. kr


617339 • CO2 capture and liquefaction at Preem refineries in Lysekil or Gothenburg, Sweden, for storage of CO2 on the Norwegian Continental Shelf (Preem CCS Prestudy)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

0,400 mill. kr


616211 • Qualification of waste heat recovery systems for CO2 capture in the cement industry

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

8,53 mill. kr


617195 • CO2 Data Share

CLIMIT-Demo • Lager • 2017

7,15 mill. kr


617201 • Høytrykk CO2-testsenter

CLIMIT-Demo • Lager • 2017

2,23 mill. kr


617136 • Fangst av CO2 fra produksjon av char med kull som råstoff

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

3,6 mill. kr


617137 • BIGH2/Fase III – “Enabling safe, clean and efficient utilization of hydrogen and ammonia as the carbon-free fuels of the future”

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

36 mill. kr


617115 • Videreutvikling av simuleringsverktøy for CO2 lagring og CO2-EOR

CLIMIT-Demo • Lager • 2017

15,45 mill. kr


617179 • ELEGANCY

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

25,62 mill. kr


617178 • ALIGN-CCUS

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

46,3 mill. kr


617096 • CARDICE

CLIMIT-Demo • Transport • 2017

5,9 mill. kr


617017 • Materials selection for CO2 transport and injection wells - O2 limits

CLIMIT-Demo • Transport • 2017

5,8 mill. kr


616061 • Solid CO2 in Storage and Transportation

CLIMIT-Demo • Transport • 2016

7 mill. kr


616249 • Mulighetsstudie for et havbunnssystem for separasjon og reinjeksjon av CO2

CLIMIT-Demo • Lager • 2016

9,59 mill. kr


616067 • aCQurate - Accurate CO2 monitoring using quantitative joint inversion for large‐scale on‐shore and off‐shore storage applications

CLIMIT-Demo • Lager • 2016

28,1 mill. kr


616189 • Innovative Precipitating Solvent Process for Carbon dioxide removal from various Gas Sources (INSPIRE)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

18,3 mill. kr


616125 • Monitoring and mitigation of aerosol related solvent emissions in post combustion capture (AEROSOLVE)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

46,12 mill. kr


616139 • Utvidet MTU-testkampanje på Klemetsrudanlegget

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

4,5 mill. kr


616055 • CO2SafeArrest (‘Improving safety and efficiency of CO2 pipelines by developing and validating predictive models for CO2 pipeline design’)

CLIMIT-Demo • Transport • 2016

40 mill. kr


616060 • Clean Highly Efficient Offshore Power with CO2 Capture (CHEOP-CC)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

8,5 mill. kr


616072 • New Desorber Design

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

5,5 mill. kr


206 • Technical and economic feasibility study for an absorption based CO2 capture process involving precipitation (Precipitating Absorption)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

0,330 mill. kr


256167 • Demonstration of Optimal Control of Post-Combustion Capture processes (DOCPCC)

CLIMIT-Demo • Lager • 2016

22,9 mill. kr


256073 • Undervannsanlegg for elkraftproduksjon og fullstendig CO2 fangst for CCS

CLIMIT-Demo • Fangst • 2015

2 mill. kr


257234 • Guidelines for offshore CCS Leakage Detection and monitoring

CLIMIT-Demo • Lager • 2015

249134 • Pilot plant demonstration of a Non-Aqueous Solvent CO2 Capture Process for Coal-Fired Power Plants (NAS-Pilot)

CLIMIT-Demo • Transport • 2015

15,99 mill. kr


248242 • Cutting Cost of CO2 Capture in Process Industry (CO2stCap)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2015

25 mill. kr


249036 • Membranes for CO2 Capture at the Cement Industry, MemCCC

CLIMIT-Demo • Fangst • 2015

19,95 mill. kr


248266 • Clean Energy Production from Offshore Natural Gas (CEPONG)

CLIMIT-Demo • Transport • 2015

5,1 mill. kr


248257 • Autonome ventiler for økt utvinning av oljereservoar samtidig med økt lagring av CO2

CLIMIT-Demo • Transport • 2015

248256 • Solvent Sensor for Online Process Monitoring

CLIMIT-Demo • Fangst • 2015

4,87 mill. kr


245051 • Utnyttelse av CO2 i avgass fra sementindustrien for stabilisering av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall»

CLIMIT-Demo • Transport • 2014

0,008 mill. kr


244778 • Subsea Releases-Small Scale Experimental Programme

CLIMIT-Demo • Transport • 2014

7 mill. kr


240815 • Chilled ammonia Process Performance optimization Phase 1 (CHIPPER P1)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2014

11,7 mill. kr


241447 • CO2-capture and hydrogen production by use of Pd-membranes

CLIMIT-Demo • Fangst • 2014

75,7 mill. kr


2246117 • Norway and UK cross boundary initiative towards a climate motivated drilling operation in the North Sea (Joint Drilling – Step 2)

CLIMIT-Demo • Lager • 2014

1,14 mill. kr


232308 • Understanding the Cost of Retrofitting CO2 Capture in an Integrated Oil Refinery (ReCap)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2014

10,6 mill. kr


234610 • Joint Inversion and petrophysical characterization for improved CO2 monitoring at Ketzin and Svelvik Område, fase og type:

CLIMIT-Demo • • 2013

81,57 mill. kr


234612 • Improving CO2 well integrity by studies of materials from Ketzin wells

CLIMIT-Demo • Lager • 2013

81,57 mill. kr


235054 • Non-Aqueous Solvent (NAS) CO2 Capture Process - Solvent degradation and Emission studies (NASCHAR)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

3,57 mill. kr


233776 • Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

9,63 mill. kr


235055 • Optimisation of ultrasonic intensification for CO2 stripping

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

5 mill. kr


227647 • Solvents for the next generation of post combustion CO2 capture systems (SOLVit – Phase 3)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

156,1 mill. kr


232256 • Langtidseffekter av utslipp av aminer fra CO2‐renseanlegg på vegetasjon, jordfauna og jordsmonn i et N‐sensitivt terrestrisk økosystem

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

232103 • ECCSEL Preparatory Phase 2 (PP2) - National Co-funding

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

5,25 mill. kr


226575 • Konseptstudie for kombinasjon av full skala fangst av CO2 med lagring og anvendelse til EOR for Nordsjø oljefelt

CLIMIT-Demo • Lager • 2013

9,4 mill. kr


230039 • Grunnlag for storskala CO2 lagring på norsk sokkel

CLIMIT-Demo • Lager • 2013

1,8 mill. kr


229949 • FSC-PVAm Membrane for CO2 capture (Fase 2)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

229345 • Simulation Tools for CO2 Storage and CO2 EOR

CLIMIT-Demo • Lager • 2013

9,1 mill. kr


229342 • Autonome ventiler for sikker lagring av CO2

CLIMIT-Demo • Lager • 2013

1,8 mill. kr


227656 • Alstom Chilled Ammonia Process Performance Optimization Pre-study

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

2 mill. kr


2299358 • Scientific and commercial drilling for CO2 storage appraisal

CLIMIT-Demo • Lager • 2013

3,23 mill. kr


227680 • Demonstration of Flow Assurance for CO2 Transport Operations

CLIMIT-Demo • Transport • 2013

41,7 mill. kr


226499 • Fully Integrated Regenerative Carbonate Cycle (FIRCC) - Pre study

CLIMIT-Demo • Fangst • 2013

6 mill. kr


223123 • Low Temperature CO2 separation

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

2 mill. kr


221244 • Amines and aminerelated compounds in freshwaters in Norway

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

0,950 mill. kr


223078 • ZEG400

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

6,1 mill. kr


223122 • Joint acquisition project for seal samples

CLIMIT-Demo • Lager • 2012

11,5 mill. kr


223076 • Prestude of a novelconcept for integrated CO2 capture and storage in deep saline formations

CLIMIT-Demo • Lager • 2012

203716 • BIGH2 Innovation / Phase 2

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

30 mill. kr


225764 • Eksperimentell undersøkelse av atmosfærisk amindegradering

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

3,45 mill. kr


221163 • Forprosjekt NanoCO2 – En teknologiplattform for innovativ CO2 fangst og lagring basert på nanoteknologi.

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

221137 • Moving Bed Temperature Swing adsorption (MBTSA)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

1 mill. kr


221162 • Impurity reactions in dense phase CO2 - corrosion and solid formation (KDC-1)

CLIMIT-Demo • Transport • 2012

12,5 mill. kr


221323 • Testanlegg for CO2 Fangst ved Norcem Brevik, Prosjekt Fase II, Test trinn 1

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

93,25 mill. kr


218952 • Environmental Due Diligence of CO2 Capture and Utilization Technologies (EDDiCCUT)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

18,66 mill. kr


219021 • Gjennomføring av forprosjekt for EU søknad til LOWCAP (low carbon region in the north sea)

CLIMIT-Demo • Lager • 2012

218907 • Pore scale numerical analysis for geological sequestration of CO2 (II)

CLIMIT-Demo • Lager • 2012

2 mill. kr


218953 • LYB CO2 lab fase 2

CLIMIT-Demo • Lager • 2012

33,8 mill. kr


218948 • Advances in Alumina production from Anorthosite with Integrated CO2 Storage

CLIMIT-Demo • Fangst • 2012

6,2 mill. kr


209547 • Aluminium recovery from anorthosite raw material with integrated CO2 storage

CLIMIT-Demo • Lager • 2011

1,05 mill. kr


1941922 • CO2 lagring illustrert ved geologiske eksempler på land

CLIMIT-Demo • Lager • 2011

214973 • CO2 Monitoring pre-project; usability of passive geophysical and non-geophysical sensors and methods in the offshore environment

CLIMIT-Demo • Lager • 2011

2,81 mill. kr


239240 • Piloting SO2 scrubbing of flue gases prior to post combustion CO2 capture

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

212784 • Oxyfuel feasibility project

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

0,483 mill. kr


210125 • Catching and Releasing of CO2 gas

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

2,33 mill. kr


212034 • Pre-project power production with CCU by non-equilibrium plasma cracking of natural gas

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

0,500 mill. kr


210294 • LYB CO2-LAB fase 2

CLIMIT-Demo • Lager • 2011

13,2 mill. kr


210297 • Microseismic monitoring and geomechanical interpretation at In Salah - fase 1

CLIMIT-Demo • Lager • 2011

36,47 mill. kr


210199 • Improved reclamation of amines used for CO2 capture

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

0,026 mill. kr


209654 • Joint investigation of German and Norwegian test sites for CO2 storage to study microbial induced effects on mineral alteration (GeNoMon)

CLIMIT-Demo • Lager • 2011

6,67 mill. kr


210240 • Solvents for the next generation of post combustion CO2 capture systems (SOLVit – Phase 2)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

84,8 mill. kr


210239 • Reduction of nitrosamines in CO2 capture by UV-light

CLIMIT-Demo • Fangst • 2011

2 mill. kr


208634 • Design, engineering of CO2 injection wells

CLIMIT-Demo • Lager • 2010

0,949 mill. kr


209546 • 3-C Development fase III

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

9 mill. kr


206089 • CO2 capture test facility at Norcem’s cement plant in Brevik, Norway

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

13,5 mill. kr


208122 • Atmospheric Degradation of Amines (ADA 2011)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

5,4 mill. kr


203095 • Environmental fate studies of CO2 capture solvents toward risk assessment

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

4,25 mill. kr


203104 • Oppvarming av aminstripper med damp fra oxyfuel dampgenerator

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

1,56 mill. kr


203713 • EM basert system for overflate overvåkning av CO2 injeksjon i undergrunnen

CLIMIT-Demo • Lager • 2010

3,5 mill. kr


203715 • Amine reclaiming

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

10,47 mill. kr


203094 • Gasslekkasje - deteksjon og monitoreringsssystem

CLIMIT-Demo • Lager • 2010

1,92 mill. kr


203096 • Efficient CO2 transport project

CLIMIT-Demo • Transport • 2010

5,3 mill. kr


203175 • Pore scale numerical analysis for geological sequestration of CO2

CLIMIT-Demo • Lager • 2010

2,5 mill. kr


203103 • CO2 Storage Potential of the Dunlin Group

CLIMIT-Demo • Lager • 2010

0,597 mill. kr


201607 • Reduction of emissions from amine-based CO2 capture plants

CLIMIT-Demo • Fangst • 2010

6,54 mill. kr


201233 • 3C Development phase II

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

15,3 mill. kr


201604 • Atmospheric Degradation of Amines (ADA 2010)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

5,75 mill. kr


201078 • Longyearbyen CO2 lab fase 2a

CLIMIT-Demo • Lager • 2009

14,5 mill. kr


199312 • LNG for the future "Zero Emission LNG Regasification Terminal"

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

1,92 mill. kr


194192 • Muligheter for lagring av CO2 i Skagerrak og østlige Nordsjø, og på land i Danmark

CLIMIT-Demo • Lager • 2009

8,1 mill. kr


1933891 • Fixed site carrier membranes (FSCM)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

10,65 mill. kr


201608 • CO2 field laboratory for Monitoring and Safety assessment

CLIMIT-Demo • Lager • 2009

196051 • Flue gas degradation of amines

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

9,75 mill. kr


195045 • 3C Phase I

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

5,5 mill. kr


194167 • Towards a transport infrastructure for large-scale CCS in Europe (CO2Europipe)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2009

20 mill. kr


200002 • Evaluation of the long-term sealing capabilities in the Norwegian sector of the Southern North Sea for CO2 storage purposes (CO2seal)

CLIMIT-Demo • Lager • 2009

11,53 mill. kr


193438 • Atmospheric Degradation of Amines (ADA)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2008

4,7 mill. kr


189830 • Compact desorber

CLIMIT-Demo • Fangst • 2008

25,71 mill. kr


1820701 • BIGH2 - Enabling Pre-Combustion CCS Plants (SP 1)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2007

9,33 mill. kr


1820702 • BIGH2 - Enabling Pre-Combustion CCS Plants (SP 2, fase 1)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2007

10 mill. kr


617130 • Advanced Membrane for CO2 (AMCO)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

20 mill. kr


620036 • Disruptive CO2 Capture

CLIMIT-Demo • Fangst • 2020

620082 • Teknologiutvikling for redusert energiforbruk ved CO2-fangst fra røykgass med lavt CO2-innhold

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

4,5 mill. kr