Prosjektene til CLIMIT-FoU er beskrevet på Forskningsrådets hjemmeside

Vis CLIMIT-FoUs prosjekter

Prosjekter298 prosjekter


620081 • Offshore CCS på Draugen feltet

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

2,94 mill. kr


620068 • Offshore CCS

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

3,86 mill. kr


620073 • HPC simulation software for the gigatonne storage challenge

CLIMIT-Demo • Lager • 2020

12 mill. kr


619191 • Benchmarking VE simulation methods against seismic history at Sleipner

Climit Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619197 • Åpne og reproduserbare simuleringer av CO2 injeksjon på Sleipner

CLIMIT-Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619205 • Improved non-equilibrium Darcy-Buckingham model for CO2 storage (NEQUIMOD) - for calibration and prediction of the Utsira CO2 plume

Climit Demo • Lager • 2019

0,300 mill. kr


619210 • Rapid Optimization for Multilayer History-Matching of the CO2 Plume on the 2019 Sleipner Benchmark Model

Climit Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619181 • DAS/DSS/DTS data innsamling ved Svelvik CO2 Field Lab

Climit Demo • Lager • 2019

0,400 mill. kr


619168 • Demonstration of optimized baseline seismic monitoring network for the Horda Platform region (H-Net project)

Climit Demo • Lager • 2019

4,95 mill. kr


619125 • SWAP – Strategic Well Acquisition Project

Climit Demo • Lager • 2019

26,71 mill. kr


619155 • SENSE; Assuring integrity of CO2 storage sites through ground surface monitoring

Climit Demo • Lager • 2019

12,3 mill. kr


619153 • DigiMon; Digital Monitoring of CO2 Storage Projects

Climit Demo • Lager • 2019

15,4 mill. kr


619154 • LAUNCH - Lowering absorption process uncertainty, risks and costs by predicting and controlling amine degradation

Climit Demo • Fangst • 2019

16,5 mill. kr


618233 • Monitoring of CO2 plume expansion by combining active and passive seismic data – phase II

Climit Demo • Lager • 2019

12,4 mill. kr


618243 • ZEROC

Climit Demo • Fangst • 2019

14,8 mill. kr


618176 • Swiss Norwegian Post-Mortem Analysis of Mont Terri CCS well

Climit Demo • Lager • 2018

3,2 mill. kr


618191 • Protonic membrane reformer technology for conversion of natural gas to hydrogen and CO2

Climit Demo • Fangst • 2018

39 mill. kr


618219 • Basin and Petroleum System Modelling Relevance for CCS

Climit Demo • Lager • 2018

0,200 mill. kr


618157 • Teknoøkonomisk mulighetsstudie av gjennomføring av karbonfangst fra store utslippskilder ved Preemraff Lysekil (PREEM CCS)

Climit Demo • Fangst • 2018

28 mill. kr


618069 • CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2 -Foam for Mobility Control in CCUS

Climit Demo • Lager • 2018

8 mill. kr


617322 • Kvalifisering av membraner for bulkseparasjon av CO2 for havbunnsprosessering av brønnstrøm fra CO2-flømmet oljefelt

Climit Demo • Lager • 2018

35,82 mill. kr


617356 • Pilot scale Demonstration of a New Generation Transformational Solvent technology for CO2 Capture from Power Plants and Industrial processes (“CAPSIN”)

Climit Demo • Fangst • 2018

4,91 mill. kr


618015 • Smeaheia Natural Seismicity Network (SNS-Net): preparing for containment verification

Climit Demo • Lager • 2018

4 mill. kr


618047 • CO2-Hub Nordland

Climit Demo • Fangst • 2018

9,8 mill. kr


618046 • CO2 case Eyde

Climit Demo • Fangst • 2018

1,04 mill. kr


618033 • ZEPNWT TWG ToR Collaboration across the CCS chain, risk and liability

Climit Demo • Lager • 2018

0,282 mill. kr


617334 • Acoustic and Chemical Technologies for offshore geological carbon storage (ACT4STORAGE )

Climit Demo • Lager • 2018

7 mill. kr


618036 • CCS klynga på Øra

Climit Demo • Fangst • 2018

0,420 mill. kr


617355 • Stress corrosion cracking of carbon steel in amine service

Climit Demo • Fangst • 2018

1,51 mill. kr


617357 • Moving Bed Carbonate Looping Fase II

Climit Demo • Fangst • 2018

15,7 mill. kr


617339 • CO2 capture and liquefaction at Preem refineries in Lysekil or Gothenburg, Sweden, for storage of CO2 on the Norwegian Continental Shelf (Preem CCS Prestudy)

Climit Demo • Fangst • 2017

0,400 mill. kr


616211 • Qualification of waste heat recovery systems for CO2 capture in the cement industry

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

8,53 mill. kr


617195 • CO2 Data Share

Climit Demo • Lager • 2017

7,15 mill. kr


617201 • Høytrykk CO2 testsenter

Climit Demo • Lager • 2017

2,23 mill. kr


617137 • BIGH2/Fase III – “Enabling safe, clean and efficient utilization of hydrogen and ammonia as the carbon-free fuels of the future”

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

36 mill. kr


617136 • Design, bygging og testing av integrert 3C-pilot for eksperimentell verifikasjon av konseptet

Climit Demo • Fangst • 2017

36,5 mill. kr


617115 • Videreutvikling av simuleringsverktøy for CO2 lagring og CO2-EOR

CLIMIT-Demo • Lager • 2017

15,45 mill. kr


617178 • ALIGN-CCUS

CLIMIT-Demo • Fangst • 2017

46,3 mill. kr


617096 • CARDICE

CLIMIT-Demo • Transport • 2017

5,9 mill. kr


617017 • Materials selection for CO2 transport and injection wells - O2 limits

CLIMIT-Demo • Transport • 2017

5,8 mill. kr


616061 • Solid CO2 in Storage and Transportation

CLIMIT-Demo • Transport • 2016

7 mill. kr


616249 • Mulighetsstudie for et havbunnssystem for separasjon og reinjeksjon av CO2

CLIMIT-Demo • Lager • 2016

9,59 mill. kr


616067 • aCQurate - Accurate CO2 monitoring using quantitative joint inversion for large‐scale on‐shore and off‐shore storage applications

CLIMIT-Demo • Lager • 2016

28,1 mill. kr


616189 • Innovative Precipitating Solvent Process for Carbon dioxide removal from various Gas Sources (INSPIRE)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

18,3 mill. kr


616125 • Monitoring and mitigation of aerosol related solvent emissions in post combustion capture (AEROSOLVE)

Climit Demo • Fangst • 2016

46,12 mill. kr


616139 • Utvidet MTU-testkampanje på Klemetsrudanlegget

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

4,5 mill. kr


616055 • CO2SafeArrest

CLIMIT-Demo • Transport • 2016

42 mill. kr


616072 • New Desorber Design

Climit Demo • Fangst • 2016

5,5 mill. kr


616060 • Clean Highly Efficient Offshore Power with CO2 Capture (CHEOP-CC)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

8,5 mill. kr


206 • Technical and economic feasibility study for an absorption based CO2 capture process involving precipitation (Precipitating Absorption)

CLIMIT-Demo • Fangst • 2016

0,330 mill. kr


256167 • Demonstration of Optimal Control of Post-Combustion Capture processes (DOCPCC)

Climit Demo • Lager • 2016

22,9 mill. kr


256073 • Undervannsanlegg for elkraftproduksjon og fullstendig CO2 fangst for CCS

Climit Demo • Fangst • 2015

2 mill. kr


257234 • Guidelines for offshore CCS Leakage Detection and monitoring

Climit Demo • Lager • 2015

247859 • Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

Climit FoU • Lager • 2015

1 mill. kr


254813 • Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2

Climit FoU • Fangst • 2015

9,34 mill. kr


256434 • Hybrid reactor for production of power, hydrogen and valuable chemical compounds from natural gas with integrated CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2015

8,5 mill. kr


254791 • New polymeric membranes for CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2015

10,05 mill. kr


255510 • Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Climit FoU • Lager • 2015

7 mill. kr


255490 • Avoiding loss of CO2 injectivity

Climit FoU • Lager • 2015

8,66 mill. kr


254748 • Distributed seismic monitoring for geological carbon sequestration

Climit FoU • Lager • 2015

12,5 mill. kr


249742 • CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots

Climit FoU • Lager • 2015

15,5 mill. kr


243736 • Innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process (iSEWGS)

Climit FoU • Fangst • 2015

9,82 mill. kr


254777 • Environmental impacts of leakage from sub-seabed CO2 storage (TrykkCO2)

Climit FoU • Lager • 2015

7 mill. kr


254711 • Bayesian monitoring design (BayMoDe)

Climit FoU • Lager • 2015

10,07 mill. kr


255462 • A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for streamlining development of chemical looping technology

Climit FoU • Fangst • 2015

10,3 mill. kr


256448 • Polymer resins for remediation of leakages in CO2 wells

Climit FoU • Lager • 2015

10 mill. kr


255572 • CO2 permeability along fragmented shale interfaces

Climit FoU • Lager • 2015

8,39 mill. kr


249134 • Pilot plant demonstration of a Non-Aqueous Solvent CO2 Capture Process for Coal-Fired Power Plants (NAS-Pilot)

Climit Demo • Transport • 2015

15,99 mill. kr


248242 • Cutting Cost of CO2 Capture in Process Industry (CO2stCap)

Climit Demo • Fangst • 2015

25 mill. kr


249036 • Membranes for CO2 Capture at the Cement Industry, MemCCC

Climit Demo • Fangst • 2015

19,95 mill. kr


248266 • Clean Energy Production from Offshore Natural Gas (CEPONG)

Climit Demo • Transport • 2015

5,1 mill. kr


248257 • Autonome ventiler for økt utvinning av oljereservoar samtidig med økt lagring av CO2

Climit Demo • Transport • 2015

248256 • Solvent Sensor for Online Process Monitoring

Climit Demo • Fangst • 2015

4,87 mill. kr


245051 • Utnyttelse av CO2 i avgass fra sementindustrien for stabilisering av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall»

Climit Demo • Transport • 2014

0,008 mill. kr


243624 • Corrosion and cross chemical reactions in pipelines transporting CO2 with impurities

Climit FoU • Transport • 2014

13,54 mill. kr


243620 • Low Energy Penalty Solvents

Climit FoU • Fangst • 2014

9,47 mill. kr


243765 • Closing the gaps in CO2 well plugging

Climit FoU • Lager • 2014

8,89 mill. kr


243729 • Simulation and Optimization of Large-Scale, Aquifer-wide Injection CO2 injection in the North Sea

Climit FoU • Lager • 2014

6,92 mill. kr


244049 • CO2 seal bypass (COPASS)

Climit FoU • Lager • 2014

10,23 mill. kr


244035 • CO2 Storage in the North Sea: Quantification of Uncertainties and Error Reduction (CONQUER)

Climit FoU • Lager • 2014

8,96 mill. kr


244055 • Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Climit FoU • Fangst • 2014

8,8 mill. kr


230940 • Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Climit FoU • • 2014

244778 • Subsea Releases-Small Scale Experimental Programme

Climit Demo • Transport • 2014

7 mill. kr


240815 • Chilled ammonia Process Performance optimization Phase 1 (CHIPPER P1)

Climit Demo • Fangst • 2014

11,7 mill. kr


241447 • CO2-capture and hydrogen production by use of Pd-membranes

Climit Demo • Fangst • 2014

75,7 mill. kr


2246117 • Norway and UK cross boundary initiative towards a climate motivated drilling operation in the North Sea (Joint Drilling – Step 2)

Climit Demo • Lager • 2014

1,14 mill. kr


239789 • 3rd Generation solvent membrane contactor

Climit FoU • Fangst • 2014

10,79 mill. kr


239802 • Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2014

6,98 mill. kr


239787 • Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Climit FoU • Fangst • 2014

9 mill. kr


239778 • Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Climit FoU • Fangst • 2014

5,3 mill. kr


232308 • Understanding the Cost of Retrofitting CO2 Capture in an Integrated Oil Refinery (ReCap)

Climit Demo • Fangst • 2014

10,6 mill. kr


237771 • Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Climit FoU • • 2014

237772 • Participation in the ZEP platform - Technology Taskforce - as an expert on Cost estimation related to CO2 capture, transport and storage

Climit FoU • • 2014

0,270 mill. kr


230433 • Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models

Climit FoU • • 2014

143725 • Power Generation with CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2021

145202 • Future energy plants; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO2- capture

Climit FoU • Fangst • 2021

190002 • Subsurface storage of CO2 - Injection well management during the operational phase

Climit FoU • Lager • 2008

21,37 mill. kr


234612 • Improving CO2 well integrity by studies of materials from Ketzin wells

Climit Demo • Lager • 2013

81,57 mill. kr


235054 • Non-Aqueous Solvent (NAS) CO2 Capture Process - Solvent degradation and Emission studies (NASCHAR)

Climit Demo • Fangst • 2013

3,57 mill. kr


235132 • Production of power and valuable chemical feed stock with integrated CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2013

6 mill. kr


235128 • Treatment of water‐CO2 mixtures including fluid flow

Climit FoU • Transport • 2013

8,52 mill. kr


237774 • Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Climit FoU • • 2013

2,5 mill. kr


224936 • Capacity of large-scale CO2 storage in North Sea sloping aquifers from numerical simulation (LCSANS)

Climit FoU • Lager • 2013

9,65 mill. kr


235055 • Optimisation of ultrasonic intensification for CO2 stripping

Climit Demo • Fangst • 2013

5 mill. kr


233736 • Protection of Caprock Integrity for Large-Scale CO2 Storage (PROTECT)

Climit FoU • Lager • 2013

16,3 mill. kr


224866 • BIGCLC Phase III

Climit FoU • Fangst • 2013

18,13 mill. kr


233818 • Shaping of advanced materials for CO2 capture processes

Climit FoU • Fangst • 2013

9 mill. kr


233716 • UNcertainty reduction in monitoring methods for Improved CO2 QUantity Estimation (uniCQue)

Climit FoU • Lager • 2013

8,05 mill. kr


233694 • Water-carbon dioxide emulsions for improved CO2 sequestration and enhanced oil recovery in depleted carbonate reservoirs

Climit FoU • Lager • 2013

4,49 mill. kr


233722 • Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies (HYCAP)

Climit FoU • Fangst • 2013

10,7 mill. kr


233804 • Carbon Capture in Molten Salts

Climit FoU • Fangst • 2013

233893 • Ensuring well integrity during CO2 injection

Climit FoU • • 2013

9 mill. kr


233776 • Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Climit Demo • Fangst • 2013

9,63 mill. kr


231333 • CO2 post-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolites

Climit FoU • Fangst • 2013

230478 • Minerals for Sustainable cost and energy efficient chemical looping combustion technology

Climit FoU • • 2013

227647 • Solvents for the next generation of post combustion CO2 capture systems (SOLVit – Phase 3)

Climit Demo • Fangst • 2013

156,1 mill. kr


232256 • Langtidseffekter av utslipp av aminer fra CO2‐renseanlegg på vegetasjon, jordfauna og jordsmonn i et N‐sensitivt terrestrisk økosystem

Climit Demo • Fangst • 2013

232103 • ECCSEL Preparatory Phase 2 (PP2) - National Co-funding

Climit Demo • Fangst • 2013

5,25 mill. kr


230039 • Grunnlag for storskala CO2 lagring på norsk sokkel

Climit Demo • Lager • 2013

1,8 mill. kr


226575 • Konseptstudie for kombinasjon av full skala fangst av CO2 med lagring og anvendelse til EOR for Nordsjø oljefelt

Climit Demo • Lager • 2013

9,4 mill. kr


229949 • FSC-PVAm Membrane for CO2 capture (Fase 2)

Climit Demo • Fangst • 2013

229345 • Simulation Tools for CO2 Storage and CO2 EOR

Climit Demo • Lager • 2013

9,1 mill. kr


2299358 • Scientific and commercial drilling for CO2 storage appraisal

Climit Demo • Lager • 2013

3,23 mill. kr


229342 • Autonome ventiler for sikker lagring av CO2

Climit Demo • Lager • 2013

1,8 mill. kr


227656 • Alstom Chilled Ammonia Process Performance Optimization Pre-study

Climit Demo • Fangst • 2013

2 mill. kr


227680 • Demonstration of Flow Assurance for CO2 Transport Operations

Climit Demo • Lager • 2013

226499 • Fully Integrated Regenerative Carbonate Cycle (FIRCC) - Pre study

Climit Demo • Fangst • 2013

6 mill. kr


228796 • EERA Joint Programme on CCS. Leadership

Climit FoU • • 2013

1,2 mill. kr


219998 • Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

Climit FoU • • 2012

223123 • Low Temperature CO2 separation

Climit Demo • Fangst • 2012

2 mill. kr


224907 • CO2 for enhanced oil recovery in North sea chalk oil field – can CO2 be permanently stored?

Climit FoU • Lager • 2012

10,51 mill. kr


224934 • Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry - HyMemCOPI

Climit FoU • Fangst • 2012

9,32 mill. kr


224857 • Safe long term storage sealing of CO2 in hydrate

Climit FoU • Lager • 2012

10,5 mill. kr


224883 • Metal-organics based solvents for CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2012

5 mill. kr


224880 • Safe CO2 – II

Climit FoU • Lager • 2012

12,43 mill. kr


224918 • Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production

Climit FoU • Fangst • 2012

10,24 mill. kr


221244 • Amines and aminerelated compounds in freshwaters in Norway

Climit Demo • Fangst • 2012

0,950 mill. kr


223078 • ZEG400

Climit Demo • Fangst • 2012

6,1 mill. kr


223122 • Joint acquisition project for seal samples

Climit Demo • Lager • 2012

11,5 mill. kr


223076 • Prestude of a novelconcept for integrated CO2 capture and storage in deep saline formations

Climit Demo • Lager • 2012

221755 • Institutional collaboration on CO2 research actions between Norway and China

Climit FoU • Fangst • 2012

0,700 mill. kr


203716 • BIGH2 Innovation / Phase 2

Climit Demo • Fangst • 2012

30 mill. kr


225764 • Eksperimentell undersøkelse av atmosfærisk amindegradering

Climit Demo • Fangst • 2012

3,45 mill. kr


221163 • Forprosjekt NanoCO2 – En teknologiplattform for innovativ CO2 fangst og lagring basert på nanoteknologi.

Climit Demo • Fangst • 2012

221137 • Moving Bed Temperature Swing adsorption (MBTSA)

Climit Demo • Fangst • 2012

1 mill. kr


221162 • Impurity reactions in dense phase CO2 - corrosion and solid formation (KDC-1)

Climit Demo • Transport • 2012

12,5 mill. kr


221323 • Testanlegg for CO2 Fangst ved Norcem Brevik, Prosjekt Fase II, Test trinn 1

Climit Demo • Fangst • 2012

93,25 mill. kr


218952 • Environmental Due Diligence of CO2 Capture and Utilization Technologies (EDDiCCUT)

Climit Demo • Fangst • 2012

18,66 mill. kr


219021 • Gjennomføring av forprosjekt for EU søknad til LOWCAP (low carbon region in the north sea)

Climit Demo • Lager • 2012

217981 • Procedures for Scale-up and Qualification of CO2 Capture Processes by Chemical Absorption

Climit FoU • Fangst • 2012

218907 • Pore scale numerical analysis for geological sequestration of CO2 (II)

Climit Demo • Lager • 2012

2 mill. kr


218953 • LYB CO2 lab fase 2

Climit Demo • Lager • 2012

33,8 mill. kr


218948 • Advances in Alumina production from Anorthosite with Integrated CO2 Storage

Climit Demo • Fangst • 2012

6,2 mill. kr


215730 • Baseline monitoring and sampling at Longyearbyen

Climit FoU • Lager • 2012

210437 • Application for support to strategic work related to the establishment of an EERA Joint Program on Carbon Capture and Storage (CCS)

Climit FoU • • 2011

209547 • Aluminium recovery from anorthosite raw material with integrated CO2 storage

Climit Demo • Lager • 2011

1,05 mill. kr


1941922 • CO2 lagring illustrert ved geologiske eksempler på land

Climit Demo • Lager • 2011

215641 • Geological Storage of CO2: Mathematical Modeling and Risk Assessment (MatMoRA-II)

Climit FoU • Lager • 2011

20,41 mill. kr


215712 • Fundamental Effects of CO2 on Rock Properties

Climit FoU • Lager • 2011

12 mill. kr


217114 • Modelling CO2 dispersion from vents and accidental releases

Climit FoU • Lager • 2011

4 mill. kr


215707 • Cross-Atlantic Combustion Modelling, Programming and Simulation (CAMPS)

Climit FoU • Fangst • 2011

20 mill. kr


215644 • Virtual CO2 Laboratory (VIRCOLA)

Climit FoU • Lager • 2011

3,8 mill. kr


215735 • Capturing of CO2 with solid, enzyme inspired non volatile sorbents

Climit FoU • Fangst • 2011

9,96 mill. kr


215666 • Design, fabrication and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

Climit FoU • Fangst • 2011

8,05 mill. kr


215627 • International Research Training group NUPUS Non-linearities and Upscaling in Porous Media

Climit FoU • • 2011

215637 • Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

Climit FoU • Lager • 2011

3,68 mill. kr


215732 • Novel Membrane contactor using ionic liquids for pre-combustion CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2011

9,38 mill. kr


214973 • CO2 Monitoring pre-project; usability of passive geophysical and non-geophysical sensors and methods in the offshore environment

Climit Demo • Lager • 2011

2,81 mill. kr


239240 • Piloting SO2 scrubbing of flue gases prior to post combustion CO2 capture

Climit Demo • Fangst • 2011

212784 • Oxyfuel feasibility project

Climit Demo • Fangst • 2011

0,483 mill. kr


210125 • Catching and Releasing of CO2 gas

Climit Demo • Fangst • 2011

2,33 mill. kr


212034 • Pre-project power production with CCU by non-equilibrium plasma cracking of natural gas

Climit Demo • Fangst • 2011

0,500 mill. kr


210434 • Application for support to participate in IEAGHG international networks

Climit FoU • Lager • 2011

0,439 mill. kr


210440 • Støtte til strategisk arbeid inn mot EU og IEA

Climit FoU • • 2011

2,4 mill. kr


210294 • LYB CO2-LAB fase 2

Climit Demo • Lager • 2011

13,2 mill. kr


210297 • Microseismic monitoring and geomechanical interpretation at In Salah - fase 1

Climit Demo • Lager • 2011

36,47 mill. kr


209654 • Joint investigation of German and Norwegian test sites for CO2 storage to study microbial induced effects on mineral alteration (GeNoMon)

Climit Demo • Lager • 2011

6,67 mill. kr


210199 • Improved reclamation of amines used for CO2 capture

Climit Demo • Fangst • 2011

0,026 mill. kr


210240 • Solvents for the next generation of post combustion CO2 capture systems (SOLVit – Phase 2)

Climit Demo • Fangst • 2011

84,8 mill. kr


210239 • Reduction of nitrosamines in CO2 capture by UV-light

Climit Demo • Fangst • 2011

2 mill. kr


208634 • Design, engineering of CO2 injection wells

Climit Demo • Lager • 2010

0,949 mill. kr


209546 • 3-C Development fase III

Climit Demo • Fangst • 2010

9 mill. kr


207841 • Dual Phase membranes for CO2 separation in power generation

Climit FoU • Fangst • 2010

10,8 mill. kr


207791 • Innovation in high-temperature CO2-capture; Development of novel solid materials.

Climit FoU • Fangst • 2010

5,5 mill. kr


208508 • CO2/H2O PLUS, Understanding of hydrate formation, water deposition and water drop-out in CO

Climit FoU • Transport • 2010

4,8 mill. kr


208553 • Simulation of CO2 behaviour in flow and depressurization

Climit FoU • Transport • 2010

12 mill. kr


208578 • Zero Emission Gas Power Technology Qualification for Industrial Scale ZEG Plants

Climit FoU • Fangst • 2010

4 mill. kr


207806 • Impact of fault rock properties on CO2 storage in sandstone reservoirs

Climit FoU • Lager • 2010

10 mill. kr


207097 • Monitoring Geological CO2 Storage: Quantitative CO2 Prediction

Climit FoU • Lager • 2010

9,68 mill. kr


206089 • CO2 capture test facility at Norcem’s cement plant in Brevik, Norway

Climit Demo • Fangst • 2010

13,5 mill. kr


203095 • Environmental fate studies of CO2 capture solvents toward risk assessment

Climit Demo • Fangst • 2010

4,25 mill. kr


208122 • Atmospheric Degradation of Amines (ADA 2011)

Climit Demo • Fangst • 2010

5,4 mill. kr


203104 • Oppvarming av aminstripper med damp fra oxyfuel dampgenerator

Climit Demo • Fangst • 2010

1,56 mill. kr


203713 • EM basert system for overflate overvåkning av CO2 injeksjon i undergrunnen

Climit Demo • Lager • 2010

3,5 mill. kr


203715 • Amine reclaiming

Climit Demo • Fangst • 2010

10,47 mill. kr


203094 • Gasslekkasje - deteksjon og monitoreringsssystem

Climit Demo • Lager • 2010

1,92 mill. kr


203096 • Efficient CO2 transport project

Climit Demo • Transport • 2010

5,3 mill. kr


203175 • Pore scale numerical analysis for geological sequestration of CO2

Climit Demo • Lager • 2010

2,5 mill. kr


203103 • CO2 Storage Potential of the Dunlin Group

Climit Demo • Lager • 2010

0,597 mill. kr


201607 • Reduction of emissions from amine-based CO2 capture plants

Climit Demo • Fangst • 2010

6,54 mill. kr


201233 • 3C Development phase II

Climit Demo • Fangst • 2009

15,3 mill. kr


201604 • Atmospheric Degradation of Amines (ADA 2010)

Climit Demo • Fangst • 2009

5,75 mill. kr


200005 • Experimental investigation of selected thermophysical properties of CO2 mixtures relevant for CCS (CO2MixProp)

Climit FoU • Fangst • 2009

46 mill. kr


200031 • In-situ hydrocarbon reforming to hydrogen

Climit FoU • Lager • 2009

2,5 mill. kr


199900 • Carbon Capture in Molten Salts

Climit FoU • Fangst • 2009

4,87 mill. kr


200041 • Sorption and Migration of CO2 in Porous Media

Climit FoU • Lager • 2009

19,24 mill. kr


199890 • Better and more intelligently formulated CO2 absorbents

Climit FoU • Fangst • 2009

13,54 mill. kr


200006 • Geological input to Carbon storage: from outcrop to simulator

Climit FoU • Lager • 2009

9,5 mill. kr


199926 • Development and Analysis of Vertically Averaged Models in Porous Media (VAMP)

Climit FoU • Lager • 2009

3,85 mill. kr


199970 • Efficient CO2 Absorption in Water-Saturated Porous Media through Hydraulic Fracturing

Climit FoU • Lager • 2009

11,17 mill. kr


200490 • OLGA CO2 Verification and Improvement Project (CO2-VIP)

Climit FoU • Transport • 2009

200529 • 4D Electromagnetic monitoring of CO2 in geological formations and in EOR settings

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (Forskningsrådet) • Lager • 2009

11,35 mill. kr


199978 • A Numerical CO2 Laboratory

Climit FoU • Lager • 2009

7,45 mill. kr


200026 • Impact of Realistic Geologic Models on Simulation of CO2 Storage (IGeMS)

Climit FoU • Lager • 2009

4,44 mill. kr


200032 • In-situ imaging of CO2 flow, storage and entrapment in subsurface aquifers and hydrocarbon

Climit FoU • Lager • 2009

10,56 mill. kr


200038 • Pore-Scale Mechanism for CO2 Storage in a Fracture-Matrix System, Physical and Geometrical

Climit FoU • Lager • 2009

11,31 mill. kr


200040 • Safety and environmental consequences of unintended releases from offshore CO2 pipelines

Climit FoU • Transport • 2009

17,8 mill. kr


200044 • Permanent CO2 storage by in situ injection in ultramafic rocks

Climit FoU • Lager • 2009

6,95 mill. kr


199874 • Amine Emissions during Carbon Capture, Phase II: Experimental study investigating risks of selected amines. (ExSIRA)

Climit FoU • Fangst • 2009

11,56 mill. kr


199905 • CO2 capture from industrial point sources and further development of amine reclaimer waste handling by incineration and biological treatment

Climit FoU • Fangst • 2009

14,3 mill. kr


199991 • Environmental Decision Support for Innovative EcoDesign for CCS

Climit FoU • • 2009

6,8 mill. kr


201078 • Longyearbyen CO2 lab fase 2a

Climit Demo • Lager • 2009

14,5 mill. kr


199312 • LNG for the future "Zero Emission LNG Regasification Terminal"

Climit Demo • Fangst • 2009

1,92 mill. kr


194192 • Muligheter for lagring av CO2 i Skagerrak og østlige Nordsjø, og på land i Danmark

Climit Demo • Lager • 2009

8,1 mill. kr


1933891 • Fixed site carrier membranes (FSCM)

Climit Demo • Fangst • 2009

10,65 mill. kr


201608 • CO2 field laboratory for Monitoring and Safety assessment

Climit Demo • Lager • 2009

196051 • Flue gas degradation of amines

Climit Demo • Fangst • 2009

9,75 mill. kr


195045 • 3C Phase I

Climit Demo • Fangst • 2009

5,5 mill. kr


194167 • Towards a transport infrastructure for large-scale CCS in Europe (CO2Europipe)

Climit Demo • Fangst • 2009

20 mill. kr


190340 • Carbon dioxide capture by metal-organic frameworks

Climit FoU • Fangst • 2009

3,99 mill. kr


200002 • Evaluation of the long-term sealing capabilities in the Norwegian sector of the Southern North Sea for CO2 storage purposes (CO2seal)

CLIMIT-Demo • Lager • 2009

11,53 mill. kr


193497 • Analysis of potentials and costs of storage of CO2 in the Utsira aquifer in the North Sea FENCO - ERA NET

Climit FoU • Lager • 2009

193853 • Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public (FENCO ERA-NET)

Climit FoU • • 2009

193129 • CO2 and the lowering of ocean pH, development and testing of a precise pH sensor for monitoring and impact assessment

Climit FoU • Lager • 2021

193137 • Miljøstiftelsen Bellonas arbeid med den europeiske teknologiplattformen Zero Emission Fossil Fuelled Power Plants (ZEP) 2009-2011

Climit FoU • Fangst • 2009

193224 • Utilisation CO2 in commercial mineral production

Climit FoU • Lager • 2009

189987 • A pre-project on novel materials for post combustion CO2-capture

Climit FoU • Fangst • 2009

193139 • Zero Emission Gas Power long term system and material test

Climit FoU • Fangst • 2008

3,2 mill. kr


189998 • SOLVIT SP4 Educational Programme

Kompetanseprosjekt for næringslivet (Forskningsrådet) • Fangst • 2008

37,33 mill. kr


189978 • CO2 Dynamics – Fundamental aspects of transport and injection of CO2 with impurities

Climit FoU • Transport • 2008

26,5 mill. kr


189994 • Safety Monitoring of CO2 Storages Using Microseismicity and 4D Seismic Modelling

Climit FoU • Lager • 2008

10,8 mill. kr


193438 • Atmospheric Degradation of Amines (ADA)

Climit Demo • Fangst • 2008

4,7 mill. kr


189830 • Compact desorber

Climit Demo • Fangst • 2008

25,71 mill. kr


188936 • Channel Integrated Treatment - Fundamental

Climit FoU • Fangst • 2008

20 mill. kr


188943 • HMR Material qualification

Climit FoU • Fangst • 2021

189126 • ZeroGen II - Technologies for Large Scale Zero Emission Power Plants

Climit FoU • Fangst • 2021

188940 • CO2 Interface transport interface storage (CO2 IT IS)

Climit FoU • Transport • 2008

33,85 mill. kr


187272 • Miljøstiftelsen Bellonas arbeid med den europeiske teknologiplattformen for Zero Emission (ZEP)

Climit FoU • • 2008

1820701 • BIGH2 - Enabling Pre-Combustion CCS Plants (SP 1)

Climit Demo • Fangst • 2007

9,33 mill. kr


1820702 • BIGH2 - Enabling Pre-Combustion CCS Plants (SP 2, fase 1)

Climit Demo • Fangst • 2007

10 mill. kr


182600 • Thermophysical properties of CO2/H2O mixtures Condensation processes relevant for oxy-fuel cycles

Climit FoU • Fangst • 2007

182603 • State of the art investigation of design and operational aspects of CO2-Offshore pipeline transport systems

Climit FoU • Transport • 2007

182594 • Utviklingsprogram for CO2/H2O kondensering og separasjon

Climit FoU • Fangst • 2007

182591 • Modeling of the effects of CO2 leaks from pipelines and process facilities

Climit FoU • Fangst • 2007

182599 • Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

Climit FoU • Lager • 2007

182598 • Geological storage of CO2, the marine component

Climit FoU • Lager • 2007

182607 • CO2 capture, Enabling Research and Technology (CCERT)

Climit FoU • Fangst • 2007

19,4 mill. kr


178001 • MIT-NTNU, Evaluation Methodology for Power Plants with CO2 capture

Climit FoU • Fangst • 2007

178004 • BIGCO2

Climit FoU • Fangst • 2006

104,3 mill. kr


179971 • Validation of CO2- Recycle and solvent

Climit FoU • Fangst • 2006

8,87 mill. kr


178013 • Geological Storage of CO2, Mathematical Modelling and Risk Assessment (MatMoRA)

Climit FoU • Lager • 2006

20,45 mill. kr


178008 • Subsurface Storage of CO2 - Risk Assessment, Monitoring and Remediation (RaMoRe)

Climit FoU • Lager • 2006

31,9 mill. kr


176064 • CO2 Raman Thermometry in Oxy-Fuel Combustion

Climit FoU • Fangst • 2006

175907 • Verifisering av nye kjemikalier for CO2-fangst

Climit FoU • Fangst • 2006

175922 • Zero Emission Gas Power Plant (ZEG) - Verification of process design in laboratory scale

Climit FoU • Fangst • 2006

173829 • CO2 storage by carbonation of olivine, Overseas grant for a PhD student

Climit FoU • Fangst • 2006

175928 • CESAM

Climit FoU • Fangst • 2006

175942 • Nye CO2 fangst teknologier for gasskraftverk - utredning og testing i HYTREC

Climit FoU • Fangst • 2006

176004 • Verification of CO2 Geological Storage in the UD DOE Regional Partnerships SOUTHWESTCARB and WESTCARB portfolios of demonstration projects

Climit FoU • Lager • 2006

176007 • Miljøstiftelsen Bellonas arbeid med den europeiske teknologiplattformen for fossile kraftverk med nullutslipp (ETP ZEP).

Climit FoU • Fangst • 2006

176059 • Novel CO2 capture scheme for power generation – BIG CLC

Climit FoU • Fangst • 2006

15,5 mill. kr


173826 • Developing new concepts for using hydrogen as gas turbine fuel

Climit FoU • Fangst • 2006

173875 • Geological Storage of CO2, Modelling of transport in fractured or faulted media

Climit FoU • Fangst • 2006

175728 • Olivin CO2-prosjekt fase 1

Climit FoU • Fangst • 2006

173827 • Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2

Climit FoU • Lager • 2006

173840 • Monolittbasert reaktor/brennersystem for anvendelse innenfor kraftproduksjon med CO2 fangst og syntesegass/hydrogen produksjon.

Climit FoU • Fangst • 2006

173876 • Method for energy reduction in acid gas capture processes

Climit FoU • Fangst • 2006

173884 • Shale reactivity and consequences for long term stability of CO2 storage

Climit FoU • Lager • 2005

5,47 mill. kr


164454 • Novel Solid CO2 Absorbents and its Applications at High Temperatures and High Pressures

Climit FoU • Fangst • 2005

168408 • CO2 Capture Project Phase 2 - The Norwegian Gas Power Case

Climit FoU • Fangst • 2005

168525 • Olivin CO2-prosjekt

Climit FoU • Fangst • 2005

164411 • ZeroGen - Technologies for Zero Emission Power Plants

Climit FoU • Fangst • 2005

164461 • CLEAN ENERGY BY USING HIGH PERFORMANCE MEMBRANES

Climit FoU • Fangst • 2005

164716 • CO2 Management Technologies for Future Power Generation

Climit FoU • Fangst • 2005

165697 • CO2 storage for geological timescales – Thermodynamic and kinetic stability of dawsonite

Climit FoU • Lager • 2005

162316 • Demonstration of AZEP Reactor Module

Climit FoU • Fangst • 2021

163353 • Hydrate sealing of CO2 storage

Climit FoU • Lager • 2004

163443 • NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Climit FoU • Lager • 2004

157413 • Videreutvikling av CO2 separasjon

Climit FoU • Fangst • 2003

151402 • Materials technology for zero emission high temperature SOFC based power plants

Climit FoU • Fangst • 2003

151502 • Coordination polymers as adsorbent for carbon dioxide

Climit FoU • Fangst • 2002

151409 • Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

Climit FoU • Fangst • 2002

151452 • Power Generation with CO2 Capture - Extension

Climit FoU • Fangst • 2002

151364 • Carbon dioxide storage in hydrate reservoir

Climit FoU • Lager • 2002

151557 • Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifiers

Climit FoU • Lager • 2021

620036 • Disruptive CO2 Capture

CLIMIT-Demo • Fangst • 2020

620082 • Teknologiutvikling for redusert energiforbruk ved CO2-fangst fra røykgass med lavt CO2 innhold

CLIMIT-Demo • Fangst • 2021

4,5 mill. kr


617130 • Advanced Membrane for CO2 (AMCO)

Climit Demo • Fangst • 2021

20 mill. kr