Prosjekter

Her kan du søke i prosjektporteføljen til CLIMIT-programmet.

Den nye prosjektdatabasen er først klar på nyåret. Inntil videre kan man søke i prosjektdatabasen via den gamle CLIMIT-siden.
I tillegg kan man søke i FoU-prosjektene via Forskningsrådets prosjektbank.