CLIMITs prosjektdatabase

Nedenfor finner du et smultringdiagram som viser forpliktet støtte fordelt på ulike fagområder for henholdsvis CLIMIT-FoU og CLIMIT-Demo. Videre på siden finner du oversikt over CLIMITs prosjektportefølje.

CLIMIT-FoU

Forpliktet støtte
Transport
Cross cutting
Fangst
Undergrunn
50 prosjekter (2023) CLIMIT-FoU
368 MNOK CLIMIT-finansiering

CLIMIT-Demo

Forpliktet støtte
Cross cutting
Sluttbruker
Transport
Undergrunn
Fangst
82 prosjekter (2023) CLIMIT-Demo
387 MNOK CLIMIT-finansiering
Prosjektene til CLIMIT-FoU er beskrevet på Forskningsrådets hjemmeside. Vis CLIMIT-FoUs prosjekter

Prosjektene til CLIMIT-Demo