CLIMIT SUMMIT 2025

I 2025 feier CLIMIT-programmet 20 år og det må markeres. CLIMIT har gleden av å invitere til CLIMIT Summit 2025 den 25.-27. februar 2025 på Bølgen kulturhus i Larvik.

Fra CLIMIT Summit 2023.

Vi jobber nå med programmet for CLIMIT Summit og mer detaljer vil komme etter hvert. Vi lanserer også en egen LinkedIn side, der vi vil dele fortløpende informasjon med dere. Følg oss der!

Det overordnende temaet for konferansen er internasjonalt samarbeid og hvilken betydning det har hatt og har for utviklingen av CO2-håndtering og fjerning av karbondioksid (CDR) globalt. Sett av dagene 25.-27. februar.

Internasjonalt samarbeid i mer enn 20 år – hvor går ferden videre?

CLIMIT Summit 2025.

For første gang har vi inkludert en egen CDR-konferanse

Den 25. februar starter vi opp med en  internasjonal Carbon Dioxide Removal (CDR)-konferanse i samarbeid med  Mission Innovation CDR, der vi vil ha med oss representanter fra blant andre USA, Canada, EU, UK, både myndigheter og industri. Fokus blir på hva som skjer innenfor CDR rundt om i verden, samt innenfor de tilknyttende fagfeltene. Hvis du er interessert i hva som skjer innen CDR rundt om i verden, bør du ikke gå glipp av denne muligheten!

Videre vil det under denne konferansen bli en egen seanse i regi av Mission Innovations CDRs student intiativ kalt «SMART CDR Competition». Studenter vil presentere sine innovative ideer til deltakerne som vil få mulighet til å stemme fram de beste ideene. Du kan lese mer om konkurransen her. Kjenner du noen som kjenner noen så  tips gjerne videre om dette. Det vil under CLIMIT SUMMIT bli kåret tre vinnerlag som du vil få mulighet til å treffe på morgenen den 26. februar, da vi vil arrangere nettverksbygging for disse studentene. Vi håper å se deg der!

Egne side-events

I forkant av selve summiten vil det bli arrangert ulike side-event. Vi har allerede på plass Teknologisentret på Mongstad, ECCSEL ERIC, ACT/CETP, CO2-lagring og noe rundt standardiseringer. Interessert i å ha et eget side-event? Ta kontakt med Liv Lønne Dille, summitens prosjektleder.

Vi jobber også med å få til egne turer til Brevik CCS, Northern Lights og Teknologisenteret på Mongstad. Her vil vi komme tilbake med mer detaljer.

Selve CLIMIT Summit

26.-27. februar vil selve summiten gå av stabelen. Her vil vi ha noen overordnede key-notes og vi vil selvsagt bruke mye av tiden til å presentere de pågående prosjektene som CLIMIT-programmet støtter. Vi vil også dele ut CLIMIT award for 2025. Og hva skjer etter Langskip-prosjektet? Hvordan tar verden neste steg for realisering av flere fullskala-prosjekter? Hva må forskerne og industrien ha søkelys på? Alt dette tar vi opp på summiten.

Etter sommeren kommer vi tilbake med mer detaljer og åpner for påmelding (trolig i august). Sett av disse tre dagene i februar allerede nå. Vi sees i Larvik!