Ny sement som tåler CO₂

For å sikre at et CO2-lagre holder tett trengs det sement som tåler CO2. Forskere fra det lille selskapet ReStone har funnet løsningen. De har utviklet en ny type sement som tåler CO2 langt bedre en tradisjonell sement.

I et CO2-lager vil millioner av tonn med CO2 pumpes inn i et egnet lager langt under bakken eller havbunnen. Når lageret er fullt må brønnen som er brukt til injeksjonen av CO2 tettes slik at CO2 forblir lagret og ikke slipper ut igjen. Da trengs det sement som tåler CO2.

CO2 er reaktivt og vil tære på vanlig sement. Forskerne Astrid Kvassnes og Jill Clausen fra selskapet RePlugg har de siste tre år jobbet iherdig med å løse denne utfordringen. Gjennom omfattende testing er nå en ny type sement utviklet, og denne nye sementen tåler CO2 svært godt. Detaljer om den nye sementen og testene som er gjennomført kan du lese fra prosjektets sluttrapport.

Astri Kvassnes og Jill Clausen fra ReStone AS har utviklet ny sement som tåler CO2. (Bildene publiseres med tillatelse fra Restone)

Det nyskapende ved den nye sementen er vist i illustrasjonen nedenfor. Når sementen eksponeres for CO2 vil porene i sementen lukkes, og sementen blir dermed mer bestandig. Den nye sementen har gode mekaniske egenskaper og tilfredsstiller reguleringer og krav som benyttes verden over for tetting av brønner.

CT-scanning av ReStones sementplugg.
Bildene er gjengitt med tillatelse fra Restone.

CT-scanning av ReStones sementplugg. Bilde til venstre viser en 3,5 cm lang sementplugg før den eksponeres for CO2. Bildet til høyre viser samme sementplugg etter fire ukers eksponering for superkritisk CO2. Sement er vist med grå farge, rødt er porer, og blått er krystaller på overflaten. Bildene viser at pluggen til høyre, etter fire uker med eksponering for CO2, har mistet tilnærmet all porøsitet ytterst. Kun innerst i prøven er det porer igjen. På denne måten viser eksperimentet at sementen er blitt forseglet på kort tid. Bildene er gjengitt med tillatelse fra Restone.

Prosjektet er viktig for CO2-lagring, men den nye sementen kan også brukes for olje- og gass-brønner. Markedsmulighetene er store, og ReStone vil fremover fokusere på videreutvikling og kommersialisering av sitt nye produkt.

Nye utlysninger av EØS-midler

Det er nå lansert egne utlysninger i Polen og Romania som adresserer bilateralt FoU-samarbeid med Norge. CO2-håndtering er ett av flere relevante tema.

Norge betaler en betydelig avgift til EU for å delta i EØS-samarbeidet. Deler av disse EØS-midlene kanaliseres til forskning.

Og i denne forbindelse er det nå lansert egne utlysninger i Polen og Romania som adresserer bilateralt FoU-samarbeid med Norge. CO2-håndtering er ett av flere relevante tema.

Linker til utlysningene er gitt nedenfor

Polen
Romania