Nye utlysninger av EØS-midler

Det er nå lansert egne utlysninger i Polen og Romania som adresserer bilateralt FoU-samarbeid med Norge. CO2-håndtering er ett av flere relevante tema.

Norge betaler en betydelig avgift til EU for å delta i EØS-samarbeidet. Deler av disse EØS-midlene kanaliseres til forskning.

Og i denne forbindelse er det nå lansert egne utlysninger i Polen og Romania som adresserer bilateralt FoU-samarbeid med Norge. CO2-håndtering er ett av flere relevante tema.

Linker til utlysningene er gitt nedenfor

Polen
Romania