Mulighetsstudie for et leverandørnøytralt basiskonsept for CCS, og metodikk for røykgasskarakterisering for heterogen røykgass hos Kvitebjørn Varme

CCS verdikjede
Budsjett
7,102 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
623957
Prosjektpartnere
  • • Saren Energi AS
Prosjektleder
Kvitebjørn Varme AS
Prosjektperiode
3/24-3/25
Innvilget
29/01/2024