Nyheter

01.04.2020

Webinarer om utlysninger

Forskningsrådet setter opp tre webinar i april for å informere om kommende CCS-utlysninger for både CLIMIT-programmet og ACT-samarbeidet.

26.03.2020

Vil fange CO2 ved hjelp av nanoteknologi og strøm

En nylig patentert nano-teknologi gir håp om mer effektiv og rimelig CO2-fangst fra biogassanlegg og industrianlegg i fremtiden

05.02.2020

Naturen selv sørger for trygg CO2-lagring

Universitetet i Oslo har i det CLIMIT-finansierte prosjektet UPSLOPE studert lagring av CO2 i hellende reservoarer, og konkludert med at naturen selv sørger for trygg lagring.

Media

Vegar Stokset

Vegar Stokset

Pressekontakt

+47 952 76 256