Nyheter & media

Nyheter

17.01.2024

Forskningsrådet; CLIMIT blir enda viktigere i 2024

Vi må passe på at forskerne ikke isolerer seg i laboratoriene sine. Men heller går i dialog med industrien for å fremme gode og kostnadseffektive klimaløsninger, sier Aage Stangeland fra Norges Forskningsråd. Og tilføyer at CLIMIT har en viktig…

Forskningsrådet; CLIMIT blir enda viktigere i 2024

08.01.2024

IntoWell: Rimeligere og mer hardføre CO₂-lagre

Prosjektet IntoWell skal utforske og evaluere konsepter for fremtidige CO2-injeksjonsbrønner. For å gjøre dem mer hardføre og til en lavere kostnad enn i dag.

IntoWell: Rimeligere og mer hardføre CO₂-lagre

02.01.2024

Extended High Resolution: Et tydeligere bilde av bergartene i undergrunnen

XHR-teknologien gjør at seismiske data av høy kvalitet fremskaffes på en enklere måte. Samtidig reduseres det operasjonelle fotavtrykket.

Extended High Resolution: Et tydeligere bilde av bergartene i undergrunnen

Media