Nyheter & media

Nyheter

24.06.2024

CO₂LOS IV; Optimalisering av CO₂-transporten

CO2LOS IV har som mål å optimalisere logistikken for maritim CO2-transport og redusere kostnadene. Flere store partnere som Equinor, TotalEnergies og Gassco har vært involvert fra starten, og interessen for prosjektet er stor…

CO₂LOS IV; Optimalisering av CO₂-transporten

14.06.2024

CO₂-transport; norsk kompetanse setter grenseverdier for urenheter

KDC-IV er en videreføring av tidligere prosjekter der hensikten er å skape eksperimentelle data, kunnskap og verktøy for å sette grenseverdier for urenheter i CO-transportsystemer.

CO₂-transport; norsk kompetanse setter grenseverdier for urenheter

04.06.2024

Lavtrykk CO₂; Større transportvolumer og økt kapasitet

For å møte økt etterspørsel etter transport av CO2 for CCS-formål, er det forventet at utviklingen går mot større skip og større transportvolumer.

Lavtrykk CO₂; Større transportvolumer og økt kapasitet

Media