Nyheter

06.10.2022

– Folk trenger mer informasjon om hva CCS innebærer

– Å gjennomføre prosjekter i industrien med fangst og lagring av CO2 (CCS) krever mye både teknisk og økonomisk. Men en annen viktig faktor å ta hensyn til er engasjementet for prosjektene i befolkningen.

28.09.2022

Ny metode for å anslå forseglingsintegritet tidlig i screeningfasen

I et nylig avsluttet CLIMIT-Demo forprosjekt har Physiq.ai, representert ved Torolf Wedberg, jobbet med en ny metode som kan bidra til å vurdere integriteten til forseglende bergarter allerede i letefasen.

20.09.2022

Hydrogenprosjekt med internasjonal oppmerksomhet

Det CLIMIT-støttede prosjektet «PROTONIC Phase II” er nå avsluttet og resultatene har høstet internasjonal anerkjennelse.

Media