Nyheter

12.01.2021

Liten fare for migrasjon av CO2

Før CO2 injiseres i et reservoar, må det foretas omfattende vurderinger av reservoarets evne til å holde på gassen. Det er en bred oppfatning i forskermiljøet at risikoen for migrasjon fra velkjente geologiske strukturer er svært …

07.12.2020

Løsninger for fremtidig CO2-lagring

I SWAP-prosjektet har Equinor samlet inn strategiske undergrunnsdata for å utforske mulighetene for å lagre store mengder CO2 i en salin akvifer øst for Trollfeltet.

04.12.2020

Ny innlogging på Forskningsrådets portal, Mitt nettsted

8. desember bytter Forskningsrådet innloggingsløsning for Mitt nettsted. Du kan fortsette å bruke ditt gamle brukernavn og passord. Hvis du ikke har logget inn på noen år, må du opprette et nytt passord.

Media

Vegar Stokset

Pressekontakt

+47 952 76 256