Nyheter

15.09.2020

Renere produksjon av hydrogen

Kalsium-kobber looping-prosessen er en lovende teknologi. Målet er å produsere hydrogen og fange CO2 i ett steg, slik at kostnadene reduseres.

11.09.2020

Nye NETL-webinarer

National Energy Technology Laboratory (NETL) har planlagt en rekke arrangementer som er av interesse for norske aktører innen CO2-håndtering.

02.09.2020

Ny metode for å sikre at CO2-brønner holder tett

Wellcem har gjennom et CLIMIT-støttet prosjekt utviklet et nytt materiale som på en kostnadseffektiv måte sikrer trygg lagring av CO2.

Media

Vegar Stokset

Vegar Stokset

Pressekontakt

+47 952 76 256