Climit

Programmet er rettet mot industri, forskningsinstitutter, universiteter og høyskole. Ofte i samarbeid med internasjonale selskaper og forskningsinstitusjoner for fremme velfungerende og kostnadseffektive klimaløsninger.
Møter i programstyret
Programstyret gir tilsagn om tilskudd etter innstilling fra Gassnova og Norges forskningsråd.
11Juni
15Oktober
03Desember

CLIMIT-Demos aktive prosjekter

58 CLIMIT (aktive)
95 Tekniske partnere
58 Prosjekter
95 Tekniske partnere
22 Land involvert
276 CLIMIT-finansiering (MNOK)
164 Finansielle partnere

NYHETER

VIDEOER

CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longships Sails on: Celsio
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on: Brevik CCS
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on: Northern Lights