Kort om CLIMIT-Demo prosjektet «Technology qualification of low-pressure CO₂ ship transportation»

Som prosjektnavnet antyder, skal prosjektet gjennomføre en teknologikvalifisering av skipstransport med CO2 ved lavt trykk. Prosjektet ledes av DNV i samarbeid med følgende partnere: Equinor, Shell, TotalEnergies og Gassco.

Fjord og fjeller. Foto.

Patenteringstrender innen CO₂-fangst

Denne rapporten gir en analyse av eksisterende patentdata innen CO2-fangstteknologi og er basert på et samarbeid mellom Patentstyret (NIPO) og Gassnova.

Person som fanger CO2 med en håv. Grafisk illustrasjon.

– Viktig at CLIMIT satser internasjonalt

– Internasjonalt samarbeid om forskning og teknologiutvikling på håndtering av CO2 blir enda viktigere i årene som kommer. CLIMIT-programmet gir oss mulighet til å ha en betydningsfull rolle.

Earth Scene From Space laget i 3d-programvare fra bunnen av

Søk støtte

CLIMIT gir økonomisk støtte for utvikling av CCS-teknologier (CO2-fangst og lagring).

Om CLIMIT

Programmet er rettet mot bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler, ofte i samarbeid med internasjonale selskaper og forskningsinstitusjoner, som kan bidra til å fremskynde kommersialiseringen av CCS.

Møter i Programstyret

25. april 2023

13. juni 2023

17. oktober 2023

5. desember 2023

Kopp og PC på bord. Foto.

Webinar

CLIMIT planlegger å arrangere flere ulike webinarer i 2023. Her ser dere en oversikt over planlagte temaer.

CLIMIT-Demos aktive prosjekter

60 CLIMIT (aktive)
121 Tekniske partnere
60 Prosjekter
121 Tekniske partnere
11 Land involvert
317 CLIMIT-finansiering (MNOK)
149 Finansielle partnere

AKTUELT

VIDEOER

CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longships Sails on – Celsio
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on – Brevik CCS
CLIMIT SUMMIT 2023 – Longship Sails on – Northern Lights