Velg type prosjekt (FoU)

Velg type prosjekt

Forskerprosjekter (FP)

Er grunnforskning som gir ny kunnskap som kan brukes videre i utvikling av produkter og tjenester. Forskerprosjekter inneholder ofte doktorgradsutdanning.

Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN)

Som bidrar til næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer. Slike prosjekter er begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap hos norske bedrifter.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN)

Og Utviklingsprosjekter retter seg mot næringslivsaktører og omfatter prosjekter som genererer kunnskap og ferdigheter for utvikling av nye eller forbedrede produkter eller tjenester.