Søknad til CLIMIT-FoU

Søknad til CLIMIT-FoU

CLIMIT -FoU har en fast utlysing hvert år. Utlysningen publiseres i mai med søknadsfrister i september og oktober. Tildeling i desember hvert år. Søknader vurderes av ekspertpanel samt CLIMIT-sekretariat

Veien fram til søknad

STEG 1

Ta kontakt med NFR før du starter

Aage Stangeland

+47 958 22 903
Steg 2

Utlysninger

STEG 3

Skrive søknad