Vurdering av potensial, muligheter og barrierer for CCS fra biogassproduksjon i Norge

Andre
Budsjett
0,3014 MNOK
CLIMIT-finansiering
43.5 %
Prosjektnummer
621119
Prosjektpartnere
  • • Carbon Limits
  • • Miljødirektoratet
  • • Bekkelaget renseanlegg
Prosjektleder
Carbon Limits
Prosjektperiode
Innvilget
03/02/2021