Utvikling av LCA-metodikk for dokumentasjon av negative utslipp og fordeling av byrder og gevinster i CCUS-verdikjeder

CCS verdikjede
Budsjett
1,572 MNOK
CLIMIT-finansiering
69 %
Prosjektnummer
623426
Prosjektpartnere
  • • FREVAR
  • • Statkraft Varme
  • • Returkraft
  • • Hafslund Oslo Celsio
  • • Carbon Centric
  • • Borregaard Industrier Ltd
  • • Heidelberg Materials Sement Norge
Prosjektleder
NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning)
Prosjektperiode
02/24-02/25
Innvilget
29/01/2024