Utnyttelse av CO2 i avgass fra sementindustrien for stabilisering av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall»

Annet
Budsjett
8,37 MNOK
CLIMIT-finansiering
45 %
Prosjektnummer
245051
Prosjektpartnere
  • • NOAH
Prosjektleder
NOAH
Prosjektperiode
2015
Innvilget
02/12/2014