Teknoøkonomisk mulighetsstudie av gjennomføring av karbonfangst fra store utslippskilder ved Preemraff Lysekil (PREEM CCS)

Sluttbruker
Budsjett
28 MNOK
CLIMIT-finansiering
34 %
Prosjektnummer
618157
Prosjektpartnere
  • • Aker Carbon Capture
  • • Preem AB
  • • SINTEF Energi
  • • Chalmers University of Technolgy
  • • Equinor Energy AS
Prosjektleder
Preem
Prosjektperiode
02/2019-12/2021
Innvilget
16/10/2018