Teknologiutvikling lav-CO2

Fangst
Budsjett
4,5 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
620082
Prosjektpartnere
  • • Universitet i Sørøst-Norge (USN)
Prosjektleder
Ricardo Wanderley, Aker Carbon Capture Norway AS
Prosjektperiode
09/20-06/21
Innvilget
27/08/2020