Studie av logistikkløsninger for CO2 fra fangstanlegg hos Returkraft til skip for videre transport til permanent lagring

Kluster
Budsjett
7,484 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
620094
Prosjektpartnere
  • • Eyde-Klyngen
  • • Kristiansand Havn
  • • Glencore Nikkelverk AS
Prosjektleder
Prosjektperiode
2020-2022
Innvilget
25/05/2020