Offshore CCS på Draugen feltet

Sluttbruker
Budsjett
2,941 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
620081
Prosjektpartnere
  • • OKEA AS
  • • Aker Carbon Capture AS
Prosjektleder
Prosjektperiode
09/20-03/21
Innvilget
27/08/2020