Muligheter for lagring av CO2 i Skagerrak og østlige Nordsjø, og på land i Danmark

Lager
Budsjett
8,1 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
194192
Prosjektpartnere
 • • Universitet i Oslo
 • • Institutt for Geofag
 • • Sintef Petroleumsforskning AS
 • • Yara Norge AS
 • • Skagerrak Kraft
 • • Equinor
 • • Esso Norge AS
 • • Preem AB
 • • Vattenfall AB
 • • Borealis AB
 • • Gøteborg Energi AB
Prosjektleder
SINTEF (tidligere Tel-Tek)
Prosjektperiode
2009-2011
Innvilget
18/09/2009