Langtidseffekter av utslipp av aminer fra CO2‐renseanlegg på vegetasjon, jordfauna og jordsmonn i et N‐sensitivt terrestrisk økosystem

Fangst
Budsjett
0,9 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
232256
Prosjektpartnere
  • • Norsk institutt for naturforskning
  • • NINA
  • • NMBU
Prosjektleder
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Prosjektperiode
2014-2017
Innvilget
02/10/2013