Kvantifisering av risiko relatert til lagring av CO2 ved å bruke av spenningsdata og geomekaniske modeller (SHARP)

Lager
Budsjett
16,16 MNOK
CLIMIT-finansiering
68 %
Prosjektnummer
621260
Prosjektpartnere
  • • NORSAR
  • • Equinor
  • • NTNU
  • • Alcatel Submarine Networks Norway AS
Prosjektleder
NGI
Prosjektperiode
Innvilget