ISO TC 265 nasjonal ekspert WG3, WG6 og WG7, og leder i den norske ISO TC 265 speilkomité, for standardisering av CCS

CCS verdikjede
Budsjett
3,323 MNOK
CLIMIT-finansiering
80 %
Prosjektnummer
623321
Prosjektpartnere
Prosjektleder
IOM Law advokatfirma AS
Prosjektperiode
05/23-05/26
Innvilget
25/04/2023