Installasjon, igangkjøring og testperiode av karbonfangstpilot ved Returkraft AS

Fangst
Budsjett
8,443 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
622057
Prosjektpartnere
  • • Returkraft
  • • Air Products
Prosjektleder
Ketil Bergmann
Prosjektperiode
2022-2024
Innvilget
21/06/2022