Improved non-equilibrium Darcy-Buckingham model for CO2 storage (NEQUIMOD) – for calibration and prediction of the Utsira CO2 plume

Lager
Budsjett
0,3 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
619205
Prosjektpartnere
  • • NGI
Prosjektleder
NGI
Prosjektperiode
Innvilget
28/11/2019