Fangst av CO2 fra produksjon av char med kull som råstoff

Fangst
Budsjett
3,6 MNOK
CLIMIT-finansiering
70 %
Prosjektnummer
617136
Prosjektpartnere
  • • CDI Global AS
  • • SINTEF (tidligere Tel-Tek)
  • • Polchar
  • • Air Products
  • • Elkem AS
Prosjektleder
CDI global
Prosjektperiode
2017-2018
Innvilget
06/08/2017