EydeCO2Tek – (Etablering av samarbeid med teknologileverandører til CO2-fangst piloter ved medlemsbedrifter i Eyde-Klyngen)

Sluttbruker
Budsjett
1 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
619203
Prosjektpartnere
  • • Elkem
  • • Eramet Norway
  • • Returkraft AS
  • • Alcoa
  • • Fiven Norge AS
  • • SINTEF AS
Prosjektleder
Elkem
Prosjektperiode
2019-2020
Innvilget
24/10/2019