Eksperimentell undersøkelse av atmosfærisk amindegradering

Fangst
Budsjett
3,454 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
225764
Prosjektpartnere
  • • Aker Carbon Capture/Aker Solutions
  • • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Prosjektleder
Aker Carbon Capture/Aker Solutions
Prosjektperiode
2013
Innvilget
12/06/2012