DAS/DSS/DTS data innsamling ved Svelvik CO2 Field Lab

Lager
Budsjett
0,4 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
619181
Prosjektpartnere
  • • SINTEF
Prosjektleder
SINTEF
Prosjektperiode
10/2019-12/2019
Innvilget
11/10/2019