CO2 reduksjon ved raffineriet på Slagentangen – idestudie

Sluttbruker
Budsjett
0,4 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
619223
Prosjektpartnere
  • • Esso Norge AS
Prosjektleder
Esso Norge
Prosjektperiode
January to June 2020
Innvilget
19/12/2019