Char II

Andre
Budsjett
12,6 MNOK
CLIMIT-finansiering
60 %
Prosjektnummer
619167
Prosjektpartnere
  • • Carbon Solutions
  • • Polchar
  • • Equinor
  • • Aker Carbon Capture
  • • Elkem
  • • SINTEF
Prosjektleder
Helene Mørne, CDI Global
Prosjektperiode
11/19-03/23
Innvilget
10/10/2019