CCUS Midt-Norge, Industriklynge for samarbeid om CO2 fangst og transport i Midt-Norge – Fase 2

Mulighetsstudie
Budsjett
5,3 MNOK
CLIMIT-finansiering
40 %
Prosjektnummer
623337
Prosjektpartnere
  • • Statkraft Varme
  • • Franzefoss Minerals
  • • Hydro Aluminium
  • • Equinor Tjelbergodden
  • • Wacker Chemicals
Prosjektleder
Bjørn Hølaas, Statkraft Varme
Prosjektperiode
08.23-02.25
Innvilget
13/06/2023