CCS Midt-Norge, Industriklynge for samarbeid om CO2 fangst og transport i Midt-Norge – Fase 1

Fangst
Budsjett
3,68 MNOK
CLIMIT-finansiering
45 %
Prosjektnummer
620162
Prosjektpartnere
  • • Statkraft Varme
  • • Franzefoss Minerals
  • • Elkem Thamshavn
  • • Equinor Tjelbergodden
  • • Wacker Chemie
  • • SINTEF Energi
Prosjektleder
SINTEF Energi
Prosjektperiode
Mars 2021-Februar 2023
Innvilget
03/12/2020