CCS Midt-Norge, Industriklynge for samarbeid om CO2 fangst og transport i Midt-Norge – Fase 1

Sluttbruker
Budsjett
3,280 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
620162
Prosjektpartnere
  • • Statkraft Varme
  • • Franzefoss Minerals
  • • Elkem Thamshavn
  • • Equinor Tjelbergodden
  • • SINTEF Energi
Prosjektleder
Prosjektperiode
Mars 2021-Februar 2023
Innvilget
03/12/2020