CCS Heimdal varmesentral – Utvikling og optimalisering av grunnkonsept, Fase 2

Fangst
Budsjett
2,956 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
622026
Prosjektpartnere
  • • Statkraft Varme AS
Prosjektleder
Bjørn Hølaas, Statkraft Varme
Prosjektperiode
05/22-11/22
Innvilget
05/05/2022