Åpne og reproduserbare simuleringer av CO2 injeksjon på Sleipner

Lager
Budsjett
0,4 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
619197
Prosjektpartnere
  • • NORCE Research Centre AS
Prosjektleder
NORCE Research Centre AS
Prosjektperiode
01/2020-12/2020
Innvilget
10/12/2019