ZEROC

 • Budsjett
  14,8 millioner
 • Climit-finansiering
  5,4 %
 • Prosjektnummer
  618243
 • Partnere
  SINTEF AS, Chalmers, Avfall Sverige AB, Stockholm Exergi, Cementa AB, Gøteborg Energi, Skogforsk, Preem AB, Herøya Industripark, Fortum Oslo Varme, Equinor
 •  
 • Prosjektperiode
  09/2019 – 10/2023