Vurdering av potensial, muligheter og barrierer for CCS fra biogassproduksjon i Norge

 • Budsjett
  301 tusen
 • Climit-finansiering
  43,5 %
 • Prosjektnummer
  621119
 • Partnere
  Carbon Limits (prosjektansvarlig), Miljødirektoratet og Bekkelaget renseanlegg
 •  
 • Prosjektperiode