Teknoøkonomisk mulighetsstudie av gjennomføring av karbonfangst fra store utslippskilder ved Preemraff Lysekil (PREEM CCS)

 • Budsjett
  28 millioner
 • Climit-finansiering
  34 %
 • Prosjektnummer
  618157
 • Partnere
  Aker Solutions S, Preem A, SINTEF Energi, Chalmers University of Technolgy, Equinor AS
 •  
 • Prosjektperiode
  02/2019-12/2021