Teknologiutvikling for redusert energiforbruk ved CO2-fangst fra røykgass med lavt CO2-innhold

 • Budsjett
  4,5 millioner
 • Climit-finansiering
  50 %
 • Prosjektnummer
  620082
 • Partnere
  Universitet i Sørøst Norge
 •  
 • Prosjektperiode