Langtidseffekter av utslipp av aminer fra CO2‐renseanlegg på vegetasjon, jordfauna og jordsmonn i et N‐sensitivt terrestrisk økosystem

 • Budsjett
 • Climit-finansiering
  50%
 • Prosjektnummer
  232256
 • Partnere
  Norsk institutt for naturforskning, NINA, NMBU
 •  
 • Prosjektperiode
  2014-2017