Fangst av CO2 fra produksjon av char med kull som råstoff

 • Budsjett
  3,6 millioner
 • Climit-finansiering
  70 %
 • Prosjektnummer
  617136
 • Partnere
  CDI Global AS, SINTEF (tidligere Tel-Tek), Polchar, Air Products, Elekm AS
 •  
 • Prosjektperiode
  2017-2018