EydeCO2Tek – (Etablering av samarbeid med teknologileverandører til CO2-fangst piloter ved medlemsbedrifter i Eyde-Klyngen)

 • Budsjett
  1 millioner
 • Climit-finansiering
  50 %
 • Prosjektnummer
  619203
 • Partnere
  Elkem, Eramet Norway, Returkraft AS, Alcoa, Fiven Norge AS og SINTEF AS
 •  
 • Prosjektperiode
  2019-2020