CO2 reduksjon ved raffineriet på Slagentangen – idestudie

 • Budsjett
 • Climit-finansiering
  50 %
 • Prosjektnummer
  619223
 • Partnere
  Esso Norge AS
 •  
 • Prosjektperiode
  January to June 2020