For pressen

CLIMIT er et forskningsprogram som skal akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

Trær.

CLIMIT er et viktig forskningspolitisk virkemiddel med industriell betydning

Pressekontakter

CLIMIT-Demo CLIMIT-FoU
Vegar Stokset

E-post: vs@gassnova.no

Mobil: +47 952 76 256
Aage Stangeland

E-post: ast@forskningsradet.no

Mobil: +47 958 22 903

CLIMIT skal løfte fram teknologi og løsninger som kan gi betydelige bidrag til kostnadsreduksjoner og bred internasjonal utbredelse av CO2-håndtering.

Programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Norges forskningsråd har ansvaret for forskningsprosjektene (CLIMIT-FoU), og Gassnova for pilot- og demonstrasjonsprosjektene (CLIMIT-Demo).