Utvidet mulighetsstudie – konsept og ‘basis of design’ for to prototype verdikjeder i halvindustriell skala

 • Budget
  5.14 million
 • Climit financing
  58%
 • Project number
  620209
 • Project partners
  Borg CO2 AS, ideelt aksjeselskap 100% eid av Borg Havn IKS AS (prosjektleder) Borg Havn, Fortum Oslo Varme, Stormkast Utvikling, Norske Skog Saugbrugs, Sarpsborg Avfallsenergi, CO2 Capsol, Compact Carbon Capture, Acinor, Biobe
 •  
 • Project period
  12/2020 – 12/2021