Utvikling av integrert programvare for samkjøring av flerfase-simulatoren Ledaflow med reservoar-simulatoren GEM for simulering av flerfase CO2 injeksjonsstrømning mellom brønn og reservoar

OLGA Robust, Enhanced and Accurate CO2 Handling (OLGA CO2 REACH)