Studie av logistikkløsninger for CO2 fra fangstanlegg hos Returkraft til skip for videre transport til permanent lagring