Ned-i-hulls utstyr for innsamling av data for sikker lagring av CO2 og mer effektive boreoperasjoner

Illustrasjon og tekst er fra Oljedirektoratet sine nettsider (NPD).