CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2 -Foam for Mobility Control in CCUS

Kvalifisering av membraner for bulkseparasjon av CO2 for havbunnsprosessering av brønnstrøm fra CO2-flømmet oljefelt (COMPMEM)

Høytrykk CO2-testsenter

Autonome ventiler for sikker lagring av CO2