pH-swing CO2

Installasjon, igangkjøring og testperiode av karbonfangstpilot ved Returkraft AS

CCS Heimdal varmesentral – Utvikling og optimalisering av grunnkonsept, Fase 2

CCS Heimdal varmesentral – Utvikling av teknisk grunnkonsept, Fase 1